Stad Gent en stedelijke vakbonden sluiten sociaal akkoord voor hele legislatuur

De focus ligt op ‘het nieuwe werken’, met bijkomende middelen voor digitaal werken, vorming en welzijn.

De Stad Gent en de stedelijke vakbonden hebben een sociaal akkoord afgesloten voor de hele legislatuur. Daarbij bouwen ze verder op het akkoord van december 2019. De focus ligt op het 'nieuwe werken', met bijkomende middelen voor digitaal werken, vorming en welzijn. Het stadsbestuur verhoogt daarnaast de koopkracht van haar medewerkers via ecocheques. Ook het gelijkschakelen van statutairen en contractuelen gaat verder.

Welzijn: een gedeelde prioriteit, meer dan ooit

Het stadsbestuur waakt over de veerkracht van het eigen personeel, zeker in deze tijden. Het bevorderen van het psychosociaal welzijn staat daarom centraal in een globaal preventieplan en krijgt prioriteit van de interne preventiedienst van de Stad Gent. De dienst krijgt extra medewerkers om personeelsleden met psychosociale klachten nog beter te ondersteunen.

Ook nu heeft de Stad aandacht voor zieke medewerkers. Voor hen ontwikkelt de Stad Gent een nieuwe aanpak waardoor zij zo lang mogelijk in dienst kunnen blijven, met aangepast werk of heroriëntering wanneer noodzakelijk. Wie terugkeert na ziekte (kanker, burn-out, …) kan een beroep doen op progressieve werkhervatting en wordt bijgestaan door het reïntegratieteam van de Stad.

Investeren in het 'nieuwe werken'

De sociale partners en de Stad Gent spraken ook af om verder vooruit te gaan op het vlak van het nieuwe, digitale werken. Dat geldt voor alle personeelsleden, dus ook voor de medewerkers die standaard geen bureauwerk doen, zoals die van de Groendienst. Het stadsbestuur maakt middelen vrij om alle medewerkers extra te ondersteunen bij dit nieuwe werken. De modaliteiten daarvan zullen nu verder worden geconcretiseerd. Het budget voor opleidingen wordt opnieuw verhoogd, onder meer om medewerkers die werken op niveau D en E voor te bereiden op een job in een knelpuntfunctie binnen de stadsorganisatie.

Die extra opleidingen bieden medewerkers perspectief en houvast, dat is in deze tijden extra belangrijk. Als werkgever vind ik het belangrijk om onze mensen intern te laten groeien, én om samen vooruit te kijken naar de jobs van de toekomst.

Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel

Koopkracht en gelijkwaardigheid als leidend principe

Het stadsbestuur verhoogt de koopkracht van het personeel verder, onder andere via de toekenning van ecocheques ter waarde van 200 euro per jaar. Medewerkers van het departement Ouderenzorg ontvangen dit jaar 250 euro.

Na het akkoord van april 2019 over de gelijkwaardige pensioenregeling van contractuele en statutaire ambtenaren, schakelt de Stad Gent nu ook de verlofregeling zo goed mogelijk gelijk. De krijtlijnen daarvan waren in 2019 reeds duidelijk, maar over de berekening van het dubbel vakantiegeld was toen nog onduidelijkheid. Na een positief antwoord van de minister van Binnenlands Bestuur besliste de Stad Gent dat al het stadspersoneel, dus zowel contractuelen als statutairen, vanaf 2022 recht heeft op dubbel vakantiegeld op onregelmatige prestaties (bijvoorbeeld nacht- of avondwerk).

De Stad Gent trekt zo het principe van gelijkwaardigheid door en wordt daardoor de eerste stedelijke overheid die ook voor statutairen de verrekening van het dubbel vakantiegeld op bijzondere prestaties zal meetellen.

Naast de voordelen uit het akkoord van december, is een hogere ecocheque voor de medewerkers van Ouderenzorg en de verrekening van het dubbel vakantiegeld voor alle medewerkers met bijzondere prestaties, een duidelijk signaal voor onze medewerkers in de zorg die vandaag het beste van zichzelf geven

Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel 

Akkoord voor de hele legislatuur

Met het sluiten van een akkoord tot het einde van de legislatuur wordt de constructieve samenwerking tussen bestuur en vakbonden bekrachtigd. Alle stedelijke vakbonden zullen het 'protocol van akkoord' ondertekenen. Dit protocol geldt tot 2025.