Stad Gent bouwt depots en hubs om interne logistiek te verbeteren

Dankzij deze nieuwe knooppunten zal er elders ruimte vrijkomen voor bijvoorbeeld sociale woningen, wijkwerking of openbaar groen.

Om de logistieke werking van de stadsorganisatie te verbeteren, worden er de komende 10 jaar 4 grote logistieke sites en tot 7 kleinere 'hubs' ingericht (zie kaart). Dankzij deze nieuwe knooppunten zal er elders ruimte vrijkomen voor bijvoorbeeld sociale woningen, wijkwerking of openbaar groen.

Verouderde magazijnen

Uit voorafgaand onderzoek blijkt dat heel wat van de magazijnen en ateliers van de Stad verouderd zijn. Daarnaast zijn er verschillende vergunningen die de komende jaren aflopen. Daarom is er nu het Masterplan Logistieke Huisvesting. De komende 10 jaar wordt de logistieke werking van de Stad hervormd en verbeterd, zowel wat betreft locaties als processen en werkwijzen.

Met de uitvoering van ons Masterplan Logistieke Huisvesting werken we aan een aantal ambities tegelijk. De logistieke organisatie als geheel wordt beter, het verminderen van verplaatsingen zorgt voor tijdswinst én is goed voor de ver­keers­vei­lig­heid en het milieu, en het werkcomfort van onze medewerkers verhoogt. 

Schepen Rudy Coddens, die schepen van Facility Management Annelies Storms vervangt

Er komen 4 grote logistieke depots en 6 of 7 kleinere hubs. De depots komen in het noorden (Lourdeshoek en Lübecksite), het westen (Koninginnelaan) en het zuiden van de stad (Proeftuinstraat). De hubs komen op de Westerbegraafplaats, de Bourgoyen, de Oefenpleinstraat in Gentbrugge/Ledeberg, de Citadelsite, aan de Normandiëlaan (watergebonden hub) en op een nog te bepalen locatie in het centrum. In het noordoosten, in Oostakker, wordt een 7de hub overwogen. De eerste site die wordt opgestart, is de Lourdeshoek. Daarvoor is het ontwerpend onderzoek intussen afgerond.

Meer ruimte

De ruimte die wordt ingenomen voor logistieke activiteiten van de Stad vermindert zo van 20 naar 16 hectare. De vrijgekomen gronden en gebouwen kunnen voor andere doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld voor sociale woningbouw, wijkwerking of openbaar groen. Dankzij de nieuwe knooppunten zal ook het verkeer ertussen efficiënter en duurzamer verlopen.