Schoorbalken tegen gevel Groot Vleeshuis om dakkapellen te ondersteunen

De dakkapellen van het Groot Vleeshuis blijken in slechtere staat dan gedacht. Daarom komen er steunbalken of schoren tegen de gevel.

De dakkapellen van het Groot Vleeshuis blijken in slechtere staat dan gedacht. Om de stabiliteit te verzekeren, komen er steunbalken of schoren tegen het gebouw aan de kant van de Groentemarkt en worden er veiligheidsnetten gehangen. De werken moeten nog voor de Gentse Feesten afgerond zijn.

De problemen met de dakstructuur van het Oud Vleeshuis zijn niet nieuw. Tijdens de voorbereidende werken voor een dakrenovatie vorig jaar bleek al dat enkele houten draagbalken binnenin ernstig beschadigd waren. Het gebouw werd in april 2021 gesloten voor het publiek en er werd een metalen steunstructuur geïnstalleerd in afwachting van een totaalrenovatie in 2026.

Uit een nieuwe stabiliteitsstudie blijkt nu dat bijkomende maatregelen nodig zijn. De dakkapellen, die in het kader van de wereldtentoonstelling in 1913 werden toegevoegd, hebben extra ondersteuning nodig. Op advies van stabiliteitsexperts, erfgoeddiensten en veiligheidsdiensten besliste het stadsbestuur daarom om dringende schoringswerken uit te voeren aan de kant van de Groentemarkt. Er komen schoorbalken tegen de gevel en er worden veiligheidsnetten gehangen.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, moeten de werken afgerond zijn nog voor de Gentse Feesten van start gaan. Voor de omliggende handelszaken zullen de schoorbalken geen gevolgen hebben en er zal ook altijd passage mogelijk zijn. Tijdens de installatie van de balken zelf, een operatie die zo'n drie dagen in beslag zal nemen, moeten het Galgenhuisje, frituur Bij Filip en café 't Gouden Mandeken wel de deuren sluiten. Ze worden op voorhand op de hoogte gebracht. De Vleeshuistragel, het wegje naast het Groot Vleeshuis, blijft afgesloten.

Het Vleeshuis is een prachtig maar oud gebouw. Onze taak is om er zorg voor te dragen. Nu blijkt het gebouw in slechtere staat dan we dachten. De veiligheid van de Gentenaars primeert altijd en daarom hebben onze ingenieurs samen met externe sta­bi­li­teits­ex­per­ten onderzocht wat nodig is om de veiligheid van de omgeving te garanderen en terzelfdertijd het gebouw te respecteren.

Hafsa El-Bazioui , schepen Facilitair Management