Resultaten controleacties Politie Gent - oktober en november 2019

In oktober en november 2019 organiseerde Politie Gent 64 verkeerscontroles. In totaal werden 2.002 overtredingen vastgesteld.

In de loop van de maanden oktober en november 2019 organiseerde Politie Gent 64 verkeerscontroles. In totaal werden 2.002 overtredingen vastgesteld. Hieronder een overzicht van de verschillende controles en de bijhorende resultaten.

Alcoholcontroles

In de loop van de maanden oktober en november 2019 voerde Politie Gent 19 controles uit rond alcohol en drugs in het verkeer. In totaal werden 6.446 alcoholsamplings afgenomen.

  • 105 bestuurders hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Positief’. Dit betekent dat zij een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 mg/l UAL hadden. Hun rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden. Van 17 bestuurders werd het rijbewijs zelfs ingetrokken voor 15 dagen omdat zij een alcoholconcentratie van minstens 0,65 mg/l UAL hadden.
  • 88 chauffeurs hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Alarm’. Dit betekent dat de bestuurders een alcoholconcentratie hadden van ten minste 0,22 mg/l UAL en minder dan 0,35 mg/l UAL. Hun rijbewijs werd ingehouden voor 3 uur.
  • 6.253 bestuurders hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Safe’. Dit betekent dat zij een alcoholconcentratie van minder dan 0,22 mg/l UAL hadden.

Er werden 128 speekseltesten afgenomen. 56 bestuurders bleken onder invloed van drugs te zijn. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Drie bestuurders bleken geen houder van een rijbewijs, daarom werden hun voertuigen voor 12 uur ingehouden.

Tijdens de alcoholcontroles werden ook 95 andere overtredingen vastgesteld en beboet.

Snelheidscontroles

Naast de gewone snelheidscontroles met bemande en onbemande camera’s en de LIDAR, organiseerde Politie Gent tijdens de maanden oktober en november 2019 8 snelheidscontroles met interceptie. Tijdens deze acties werden 6.229 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 625 (10%) te snel reden. 9 rijbewijzen werden ingetrokken wegens overdreven snelheid.

Controles gordeldracht en GSM-gebruik

Tijdens de maanden oktober en november 2019 werden op het Gentse grondgebied 7 controleacties rond gordeldracht en GSM-gebruik georganiseerd.

Er werden 88 overtredingen vastgesteld voor het niet dragen van de gordel. De politie schreef ook 11 boetes uit voor het niet (of niet correct) gebruiken van het kinderbeveiligingssysteem. 48 personen vlogen op de bon omdat ze de gsm gebruikten achter het stuur.

Hinderlijk parkeren

Verkeerd parkeren heeft een belangrijke negatieve impact op de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. In uitvoering van het zonaal veiligheidsplan van de Gentse Politie drijft de Wijkdienst haar inspanningen op door middel van een aantal gerichte acties.

In oktober en november 2019 organiseerden de verschillende Gentse commissariaten 20 controles op hinderlijk parkeren. Daarbij werden 269 parkeerinbreuken vastgesteld, naast 288 andere inbreuken. De top drie van parkeerinbreuken:

  1. Parkeren/stilstaan op plaatsen gesignaleerd door de verkeersborden E1 (parkeerverbod) en E3 (stilstaan en parkeren verboden) (119 keer)
  2. Stilstaan of parkeren op trottoirs (55 keer)
  3. Parkeren op de rijbaan langs de gele onderbroken streep (42 keer)

Controle boorddocumenten

In oktober en november 2019 voerde de Gentse politie drie controles op boorddocumenten uit.

Tijdens deze controle werden 35 inbreuken vastgesteld.

Controle zwaar en bezoldigd vervoer en taxi’s

In oktober en november 2019 voerde de Verkeersdienst 5 controles uit op bezoldigd zakenvervoer. Er werden 73 voertuigen gecontroleerd. Daarbij stelde de politie 55 overtredingen vast. In totaal werd er voor 26.139 euro aan boetes geïnd.

Controles fietsverlichting

In de maanden oktober en november 2019 werden twee fietscontroleacties georganiseerd. Deze controles zijn vooral gericht op correcte fietsverlichting, het respecteren van de wegcode en het fietsgedrag in het algemeen.

226 fietsen waren niet in orde met de fietsverlichting. 13 fietsers kregen een boete omdat ze door een rood verkeerslicht reden.