Resultaten controleacties Politie Gent - december 2019

In de loop van de maand december 2019 organiseerde Politie Gent 38 verkeerscontroles. In totaal werden 705 overtredingen vastgesteld.

In de loop van de maand december 2019 organiseerde Politie Gent 38 verkeerscontroles. In totaal werden 705 overtredingen vastgesteld. Hieronder een overzicht van de verschillende controles en bijhorende resultaten.

Alcoholcontroles

In de loop van de maand december 2019 voerde Politie Gent 16 controles uit rond alcohol en drugs in het verkeer. In totaal werden 4.829 alcoholsamplings afgenomen.

  • 58 bestuurders hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Positief’. Dit betekent dat zij een alcoholconcentratie van ten minste 0,35 mg/l UAL hadden. Hun rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden. Van 7 bestuurders werd het rijbewijs ingetrokken voor 15 dagen omdat zij een alcoholconcentratie van minstens 0,65 mg/l UAL hadden.
  • 46 chauffeurs hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Alarm’. Dit betekent dat de bestuurders een alcoholconcentratie hadden van ten minste 0,22 mg/l UAL en minder dan 0,35 mg/l UAL. Hun rijbewijs werd ingehouden voor 3 uur.
  • 4.725 bestuurders hadden een alcoholtest met als resultaat ‘Safe’. Dit betekent dat zij een alcoholconcentratie van minder dan 0,22 mg/l UAL hadden.

Er werden 63 speekseltesten afgenomen. 32 bestuurders bleken onder de invloed van drugs te zijn. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

Tijdens de alcoholcontroles werden ook 131 andere overtredingen vastgesteld en beboet.

Snelheidscontroles

Naast de gewone snelheidscontroles met bemande en onbemande camera’s en de LIDAR, organiseerde Politie Gent in december 2019 drie snelheidscontrole met interceptie. Tijdens deze acties werden 782 voertuigen gecontroleerd, waarvan er 81 (10%) te snel reden. 3 rijbewijzen werden ingetrokken wegens overdreven snelheid.

Controles gordeldracht en gsm-gebruik

Tijdens de maand december 2019 werd in Gent één controleactie georganiseerd rond gordeldracht en gsm-gebruik.

Er werden 15 overtredingen vastgesteld voor het niet dragen van de gordel. 1 bestuurder kreeg een boete omdat het kinderzitje niet of niet correct gebruikt werd. 1 persoon vloog op de bon omdat hij de gsm gebruikte achter het stuur.

Hinderlijk parkeren

Verkeerd parkeren heeft een belangrijke negatieve impact op de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. In uitvoering van het zonaal veiligheidsplan van de Gentse Politie drijft de Wijkdienst zijn inspanningen op door middel van een aantal gerichte acties.

In de maand december 2019 organiseerden de verschillende Gentse commissariaten 13 controles op hinderlijk parkeren. Daarbij werden 138 parkeerinbreuken vastgesteld, naast 75 andere inbreuken. De top drie van parkeerinbreuken:

  1. Parkeren/stilstaan op plaatsen gesignaleerd door de verkeersborden E1 (parkeerverbod) en E3 (stilstaan en parkeren verboden) (43 keer)
  2. Parkeren op de rijbaan langs de gele onderbroken streep (40 keer)
  3. Stilstaan of parkeren op trottoirs (27 keer)

Controle zwaar en bezoldigd vervoer

In december 2019 voerde de Verkeersdienst één controle op bezoldigd zakenvervoer uit. Er werden 8 voertuigen gecontroleerd. Er werden 11 overtredingen vastgesteld. In totaal werd er voor 2.465 euro aan boetes geïnd.

Er werd ook een controle op personenvervoer (autocars) georganiseerd. Daarbij werden 16 autocars gecontroleerd. Alle chauffeurs legden negatieve ademtesten af. 10 autocars waren volledig in orde. Bij de overige autocars werden inbreuken vastgesteld rond het reisblad, de sociale regelgeving (stempelkaart) of het gebruik van de tachograaf.

Fietscontroles

In de maand december 2019 werden 3 controleacties gericht op fietsers georganiseerd. Deze controles zijn vooral gericht op een goed werkende fietsverlichting, het respecteren van de wegcode en het fietsgedrag in het algemeen.

81 fietsers reden niet of onvoldoende verlicht rond. Er werden 11 overtredingen vastgesteld van fietsers die het verkeersbord C1 / C11 (verboden rijrichting) negeerden. 15 fietsers kregen een boete omdat ze door een rood verkeerslicht reden. Nog 3 fietsers werden betrapt op het gebruik van hun gsm terwijl ze fietsten.