Ont­wik­ke­lings­plan voor gezamenlijke site federale en lokale politie klaar

De studie lanceert een voorkeursscenario dat inzet op duurzame nieuwbouw, gedeelde ruimtes en meer groen rondom.

Een haalbaarheidsstudie bevestigt dat de Politie Gent haar intrek kan nemen op de site aan de Groendreef waar nu al de federale politie onderdak vindt. Zo kunnen ze elkaars werking versterken. De studie lanceert een voorkeursscenario dat inzet op duurzame nieuwbouw, gedeelde ruimtes en meer groen rondom. Nu bekijken de betrokken partijen samen of het scenario kan worden uitgevoerd, rekening houdend met de beschikbare budgetten en met de goedkeuring van alle bevoegde instanties.

Ook logistieke en operationele samenwerking

De Regie der Gebouwen stelde een studiebureau aan om te onderzoeken hoe de site kan worden aangepast aan zowel de veranderde behoeften van de federale politie als aan de komst van de lokale politie. Een gezamenlijke huisvesting op één site opent nieuwe mogelijkheden voor een samenwerking op operationeel en logistiek vlak in de geest van het geïntegreerde politiemodel.

Dit is een nieuwe belangrijke stap in dit dossier. We weten nu dat het kan en er vele voordelen verbonden zijn aan een gezamenlijke site, zowel voor de lokale en federale politie, als de buurt. Ik zal dit dossier blijven behartigen zodat we eindelijk onze poli­tie­dien­sten kunnen centraliseren op een duurzame locatie.

Mathias De Clercq, burgemeester

De Groendreef-site is ongeveer 7 hectare groot en bestaat uit gebouwen, sportterreinen, opslagplaatsen, een personeelsrestaurant en een garagecomplex. Momenteel werken er zo’n 600 personeelsleden van de federale politie. Politie Gent, nu verspreid over verschillende verouderde locaties in de stad, zou er haar diensten centraliseren. De wijkcommissariaten zouden hun werking in hun wijken wel behouden.

Duurzame nieuwbouw

Studiebureau FVWW Architecten en Palmbout Urban Landscapes komen nu met een voorkeursscenario. Het is een plan dat rekening houdt met de huidige en toekomstige behoeftes van zowel de lokale als federale politie, én met de impact op de buurt.

De nieuwbouw van de lokale politie positioneert zich volgens de studie aan de zijde van de Virginiastraat, met daarnaast een publieke groenzone. De federale politie komt volgens het plan in een nieuwbouw aan de zijde Tortelduifstraat. Daardoor krijgt de monumentale kop aan de Groendreef op termijn een nieuwe, niet-politionele invulling. Centraal wordt de infrastructuur gedeeld.

Groener en meer open 'gezicht'

Een belangrijk accent in de studie is de focus op vergroening en verduurzaming. Bovendien wil men de site ook een meer open 'gezicht' geven naar de onmiddellijke woonomgeving toe. Het plan focust op compacter bouwen, zodat er ruimte vrijkomt om de omliggende straten te verbreden en vergroenen. Ook het Wielewaalparkje zou zo kunnen uitbreiden. Er zou een aparte toegangsweg tot het terrein komen, waardoor er twee in- en uitgangen zijn en het verkeer gespreid wordt.

De haalbaarheidsstudie schetst de ruimtelijke mogelijkheden. Nu bekijken de betrokken partijen samen of het scenario kan worden uitgevoerd, rekening houdend met de beschikbare budgetten en met de goedkeuring van alle bevoegde instanties.

Info

De buurtbewoners uit de onmiddellijke omgeving van de Groendreef-site krijgen via een bewonersbrief een uitnodiging voor een digitale infosessie begin mei. Het studiebureau zal op dat infomoment meer toelichting geven bij het ontwikkelingsplan.

Bezoek ook de projectpagina