Nieuwe plaatsnamen: van Reigerspark tot Marie Sassepad

De gemeenteraad heeft op 27 april 2020 heel wat nieuwe plaatsnamen goedgekeurd. Van het Reigerpark tot het Marie Sassepad, een overzicht.

De gemeenteraad heeft op 27 april 2020 heel wat nieuwe plaatsnamen goedgekeurd. Van het Reigerspark (zie foto) tot het Marie Sassepad, van het Deborah Lambilottepark tot het Elisabeth Drorypad: een overzicht.

 • Voor de wegenis binnen het nieuwe cohousingproject aan het Bijgaardepark, op de voormalige Malmarsite, werden de namen Sporewegel, Deborah Lambillottepad, Eliane Vogel-Polskypad en Augusta De Taeyepad vastgelegd. Deborah Lambillotte werd geboren in Gent in 1954 als Philippe Lambillotte. In 1998 werd ze volgens de wet officieel Deborah. Ze was een holebi-, transgender- en intersekseactiviste, actief in verschillende Gentse en internationale verenigingen. Ze overleed in 2016. Eliane Vogel-Polsky werd geboren in Gent in 1926 en overleed in Brussel in 2015. De staking van de arbeidsters van FN Herstal in februari-mei 1966 betekende het beginpunt van haar feministisch engagement, met als strijdpunten de gelijke beloning voor vrouwen en mannen, gelijke kansen en politieke gelijkheid en pariteit. Maria Augusta De Taeye werd geboren in Gent in 1885 en overleed in Gent in 1976. Ze was lerares en lid van De Flinken, een groep van Gentse feministen die samenkwam om te spreken over literatuur en maatschappelijke thema's en om elkaar te stimuleren in zelfontplooiing. Ze was een van de eerste vrouwen die studeerde aan de Gentse universiteit. Een van haar drie zonen werd bekend als de schrijver Johan Daisne.
 • Voor het nieuw stuk park aan de achterzijde van de Jenny Tanghestraat en grenzend aan de Bellevuestraat in Ledeberg en voor het fiets- en wandelpad gedeeltelijk in dat nieuw stuk park werden de namen Zuiderpoortpark en Marie Sassepad definitief vastgelegd. Zuiderpoortpark verwijst naar Parking Zuiderpoort en naar het Zuiderpoort Kantoorcomplex in de buurt. Marie Sasse werd geboren in Gent op 26 januari 1837 en overleed in Parijs op 6 november 1907. Ze was een Belgisch-Franse operazangeres die vanaf 1860 een van de leidende sopranen aan de Opéra de Paris was. Ze was ook bekend onder haar artiestennamen Marie Sax, Marie Saxe en Marie Sass.
 • Voor de nieuwe weg in de verkaveling aan de Thomas Edisonstraat en Staf Bruggenstraat in Sint- Amandsberg werd de naam Elisabeth Drorypad definitief vastgelegd. Elisabeth Drory (1837-1912) was een filantrope die haar fortuin bij testament schonk aan de Commissies Openbare Onderstand van Gent en Oostende. Ze droeg de wapencollectie van haar echtgenoot over aan de Stad Gent (nu te bezichtigen in de grote zaal van het Gravensteen en in de Bijloke) en zijn instrumenten voor astronomisch, natuurkundig en optisch onderzoek aan de Gentse universiteit (nu in het Museum voor Wetenschappen).
 • Voor de aan te leggen weg uitgevend op de Moortelputstraat in Drongen werd de naam Rita Uyttendaelestraat definitief vastgelegd. De straat zal op enkele honderden meters liggen van de laatste woonplaats van Rita Uyttendaele (05/09/44 - 25/10/08). Zij was onder meer Gents schepen van Onderwijs en schepen van Bevolking.
 • Voor de straatdelen die uitgeven op de Oslostraat en de Kopenhagenstraat werden de namen Oslostraat en Kopenhagenstraat definitief vastgelegd. Voor het gedeelte van het pad van de Londenstraat tot de Oslostraat werd de naam Santospad afgeschaft. Dat gedeelte van dat pad is immers verdwenen door de bebouwing die op het tracé is gerealiseerd.
 • Voor de nieuwe ontsluitingsweg Riemekaai-noord in Terdonk werd de naam Bombardementstraat definitief vastgelegd. De weg ligt zowel in Evergem als in Gent en sluit aan op de bestaande Bombardementstraat in Evergem. De naam verwijst naar de geschiedenis van Ertvelde en de bombardementen in Rieme tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 • Voor de aan te leggen wegen in de verkaveling uitgevend op het Zuidbroek in Mariakerke werden de namen Albaliweg, Siriusstraat, Polarisstraat en Mizarweg definitief vastgelegd. De nieuwe wegen worden aangelegd in de zogenaamde planetenwijk. Om in de astronomische sfeer te blijven, werden straatnamen voorgesteld op basis van namen van sterren.
 • Voor de weg tussen de Antwerpsesteenweg en de Antwerpsevoetweg uitgevend op het Potuitpark in Sint-Amandsberg werd de naam Ratelaarweg definitief vastgelegd. De ratelaar is een plantje, een half-parasiet die op de wortels van grassen leeft.
 • Voor de doortrekking van de Smaragdstraat en voor de nieuwe wegenis in de verkaveling aan de Smaragdstraat en Oudenaardsesteenweg in Gent werden de namen Smaragdstraat, Turkooispad, Amethistpad en Kwartspad definitief vastgelegd.
 • Voor het aan te leggen pad tussen de Toemaattragel en de Foreestelaan in Gent werd de naam Novaretzpad definitief vastgelegd. De site was in de 17de eeuw eigendom van de familie Van Eckeren, of de heren van Novaretz.
 • Het aan te leggen buurtparkje aan de Reigerstraat krijgt definitief de naam Reigerspark. De buurtbewoners hadden zelf een poll georganiseerd en daarbij werd die naam het meest gekozen.
 • Voor de aan te leggen fiets- en voetgangersweg tussen Gentbruggekouter en het jaagpad langs de Schelde in Gentbrugge werd de naam Kortevorepad vastgelegd.
 • Voor de aan te leggen wegen in een verkaveling uitgevend op de Baarledorpstraat in Drongen werden de namen Korenstuk, Elsakker, Zwanenbulksken en Wegelstuk definitief vastgelegd.
 • Voor het fiets- en wandelpad van de Corneel Heymanslaan in Gent tot het fietspad langs de R4 Binnenring in Zwijnaarde werd de naam Nieuwmeerspad definitief vastgelegd.
 • Voor de nieuwe wegenis in de verkaveling aan de Speistraat in Mariakerke werd de naam Liniestraat definitief vastgelegd.