Meer subsidies voor evenementen en stadskermissen

Voor de komende twee jaar is er per jaar 480.000 euro vrijgemaakt voor evenementen en stadskermissen. Dat is 82.000 euro meer dan voorheen.

Voor de komende twee jaar heeft de Stad Gent per jaar 480.000 euro vrijgemaakt voor evenementen en stadskermissen. Dat is 82.000 euro meer dan voorheen. De 12 stadskermissen krijgen een vast bedrag en hoeven geen aparte aanvraag in te dienen.
 

Stadskermissen

De 12 stadskermissen in Gent krijgen de komende twee jaar samen jaarlijks 240.000 euro subsidies. Zij hoeven daarvoor geen aparte aanvraag te doen. De bedragen zijn op voorhand per kermis vastgelegd in een subsidieovereenkomst, wat meer zekerheid biedt aan de organisatoren.

Evenementen

Ook voor evenementen trekt de Stad Gent jaarlijks 240.000 euro subsidies uit. Evenementen die gratis en integraal toegankelijk zijn, kunnen rekenen op minimaal 2.000 en maximaal 30.000 euro. Net als vorig jaar is er opnieuw meerjarige ondersteuning mogelijk voor de periode 2024-2025.

Na dialoog met de organisatoren werden een aantal zaken in het reglement aangepast. Zo zijn de aanvraagtermijnen flexibeler en kunnen organisatoren tot 3 maanden voor de start van een evenement een aanvraag indienen. Op die manier kunnen nieuwe ideeën sneller vorm krijgen. Daarnaast is er bij lopende aanvragen meer tussentijds overleg mogelijk. Wijzigingen gaan in na goedkeuring door de gemeenteraad in december. Een meerjarige subsidie aanvragen kan tot 31 januari 2024.

Als Stad is het belangrijk om geëngageerde eve­ne­ment­or­ga­ni­sa­to­ren te ondersteunen. De komende twee jaar willen we meer zekerheid bieden, en tegelijk flexibiliteit inbouwen voor nieuwe ideeën. Er is plaats voor zowel traditie als vernieuwing om onze stad te doen bruisen als nooit tevoren.

Bram Van Braeckevelt , schepen van Feesten