Historische balken Groot Vleeshuis onder de loep

Ter voorbereiding van toekomstige dakwerken voert de Stad Gent enkele onderzoeken uit.

Ter voorbereiding van dakwerken aan het Groot Vleeshuis voert de Stad Gent momenteel enkele onderzoeken uit. Die zullen een gedetailleerd overzicht geven van de gebouwstructuur. Daarnaast bieden de onderzoeken ook meer inzicht in de geschiedenis van het Vleeshuis.

Focus op houten dakstructuur

De onderzoeken die momenteel aan de gang zijn in het Groot Vleeshuis, zullen helpen om een beter inzicht te krijgen in de bouwfysische toestand en de historiek van zowel de houten dakstructuur, als de opbouw en afwerking van de buitenmuren. Het onderzoek zal zorgen voor een gedetailleerd overzicht van de huidige toestand van het gebouw en toont aan waar restauratie noodzakelijk is, en welke omvang de toekomstige werken zullen hebben. De conclusies uit het onderzoek zullen de basis vormen van een groot restauratiedossier, dat aansluitend aan de werken wordt opgemaakt.

De nadruk van het onderzoek ligt vooral op de houten dakstructuur. Aan de hand van 1.200 meetpunten wordt er gezocht naar de zwakke plekken, die veroorzaakt kunnen zijn door bijvoorbeeld houtworm of schimmel. Deze gegevens geven inzicht in de bewaringstoestand van het hout, de noodzaak en omvang van een herstelling en de technieken die daarvoor best gebruikt worden.

Meer inzicht in de geschiedenis

Daarnaast wil de Stad Gent ook meer te weten komen over de geschiedenis van het Groot Vleeshuis. Verschillende bronnen spreken over een oude kapel in het Vleeshuis, maar daarover is voorlopig nog weinig historische informatie in ons bezit. Via een beperkt jaarringenonderzoek wordt het hout van de dakstructuur ook historisch onder de loep genomen. Dat moet meer inzicht geven in de ouderdom van de constructie, en de geschiedenis van het gebouw. Een statigrafisch kleuronderzoek biedt dan weer de mogelijkheid om historische afwerkingslagen in het gebouw te ontdekken, die ook meer kunnen vertellen over de geschiedenis van het gebouw.

Het Groot Vleeshuis heeft een rijke geschiedenis, het huidige gebouw staat er al ruim 600 jaar. Door het hout en de onzichtbare afwer­king­s­la­gen in het gebouw te onderzoeken, hopen we heel wat nieuwe informatie over het Vleeshuis te ontdekken. Die informatie is cruciaal om de latere res­tau­ra­tie­wer­ken goed voor te bereiden.

Annelies Storms, schepen van Facility Management

Tot slot werpen de onderzoeken ook een blik op de opbouw en de samenhang van de muren, om eventuele latere structurele problemen voor te zijn. Om deze mogelijke gevaren tijdig te ontdekken, voert de Stad een analyse uit van de gebruikte mortsels en het vocht- en zoutgehalte in de muren.

Praktisch

  • Ontwerper: Bressers Architecten bv
  • Aannemer: Arthur Vandendorpe nv
  • Veiligheidscoördinator: Vekmo nv
  • Kostprijs: 90.000 euro (incl. btw)