Gent voert strijd tegen gevaarlijk en asociaal rijgedrag op

Vanaf januari 2020 zal Politie Gent prioriteit maken van gevaarlijk en asociaal rijgedrag.

Vanaf januari 2020 zal Politie Gent op vraag van de burgemeester een prioriteit maken van gevaarlijk en asociaal rijgedrag. Politie Gent kan hiervoor steunen op een nieuwe omzendbrief van het parket Oost-Vlaanderen die toelaat om kordater en efficiënter op te treden. Bij gevaarlijke en herhaaldelijke feiten zal sneller overgegaan worden op het intrekken van het rijbewijs, inbeslagname van het voertuig of zelfs verbeurdverklaring van het voertuig. Het stadsbestuur roept heel sterk op om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de woonbuurten te respecteren en dergelijk gedrag niet te vertonen.

Dankzij de nieuwe omzendbrief van het parket Oost-Vlaanderen beschikt de Gentse politie over meer mogelijkheden om straatracen en ander asociaal rijgedrag aan te pakken. Alle politiezones van de provincie Oost-Vlaanderen ondertekenden op 27 november een samenwerkingsovereenkomst, waarbij zij afspreken om bepaalde vormen van asociaal rijgedrag samen aan te pakken. Het gaat onder meer om het opsporen en bestraffen van overlast en inbreuken begaan door bestuurders van voertuigen die zich in groep verplaatsen en de zogenaamde straatracers.

Verkeersveiligheid is prioriteit

Verkeersveiligheid is een van de prioriteiten van het stadsbestuur. Bewoners klagen vaak over de overlast en onveiligheid die agressief rijgedrag met zich meebrengt. Het stadsbestuur wil hier dan ook paal en perk aan stellen. De Gentse politie zal binnenkort beschikken over vier voertuigen die uitgerust zijn met ANPR-camera’s, waaronder twee anonieme. Via deze automatische herkenning van nummerplaten kunnen gevaarlijke bestuurders of bestuurders die rijden zonder rijbewijs of verzekering gemakkelijker opgespoord worden.

Agressief en asociaal rijgedrag in onze Gentse straten en wijken is ontoelaatbaar. Door de goede samenwerking met Politie Gent en parket Oost-Vlaanderen kunnen we hier nu forser tegen optreden. Wie zich niet gedraagt in het verkeer, zal dat ook voelen.

Mathias De Clercq , burgemeester

Intrekking rijbewijzen en verbeurdverklaring voertuigen

De zonale veiligheidsraad nam de aanpak van asociaal rijgedrag ook op in het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025. De politie krijgt dus duidelijk de opdracht hier rond te werken. In opdracht van de burgemeester richtte Politie Gent de voorbije maanden al meermaals haar pijlen op gevaarlijke en asociale bestuurders. Tijdens verkeerscontroles en flitscontroles werden verschillende bestuurders die het te bont maakten aan de kant gezet. Ook toen al werden rijbewijzen ingetrokken en gelastte het parket de bewaring van het voertuig, in sommige gevallen zelfs met het oog op verbeurdverklaring. In 2019 werd drie maal een voertuig in beslag genomen wegens asociaal rijgedrag of straatracen.

Verhoogde inzet

Vanaf januari 2020 zal de politie nog meer inzetten op de beteugeling van dit verwerpelijk verkeersgedrag en is er nu een duidelijke omzendbrief die, mits duidelijke dossieropbouw, sneller zal leiden tot intrekking van het rijbewijs, inbeslagname of zelfs verbeurdverklaring van het voertuig. Het stadsbestuur roept dan ook heel sterk op om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de woonbuurten te respecteren en dergelijk gedrag niet te vertonen. De voorbije acties vonden vooral plaats in de wijk Sluizeken, maar worden nu uitgebreid en versterkt in meerdere buurten.

Omzendbrief parket

Het parket Oost-Vlaanderen heeft een specifieke omzendbrief uitgevaardigd met duidelijke richtlijnen om asociaal rijgedrag te bestraffen. Bij meldingen van dergelijke gebeurtenissen zullen de politiediensten samen optreden om zoveel mogelijk elementen te verzamelen om de overlast een halt toe te roepen en de overtreders op hun plichten te wijzen. De politiediensten zullen daarvoor op het terrein samenwerken, onderling informatie uitwisselen en op basis van beelden en informatie een dossier opstellen. Het parket zal in bepaalde gevallen overgaan tot de onmiddellijke intrekking van de rijbewijzen van de betrokken bestuurders en sluit ook niet uit dat voertuigen in bewaring of in beslag worden genomen.