Gent heeft nieuw actieplan vuurwerk klaar

Het plan zet in op bewustmaking en bestaat daarnaast ook uit een bezitsverbod en drie tijdelijke, vaste camera's.

Met de eindejaarsperiode in aantocht heeft de Stad Gent een actieplan klaar rond vuurwerk en bommetjes. De Stad werkt daarvoor samen met de Gentse politie, de brandweerzone en het middenveld. Het plan zet sterk in op het bewustmaken van de gevaren van vuurwerk en bommetjes, en bestaat uit een bezitsverbod en de inzet van tijdelijke, vaste camera’s.
 

Uit verschillende Gentse wijken komen er jaarlijks veel klachten van Gentenaars over particulier vuurwerk dat in hun buurt wordt afgestoken. Het verstoort de nachtrust, zorgt voor angstige huisdieren en brengt ook de openbare veiligheid in het gedrang. Bovendien merkt de politie dat vuurwerk steeds vroeger op het jaar en steeds vaker wordt afgeschoten. Het gebruikte vuurwerk wordt ook steeds krachtiger.

Bommetjes en vuurwerk veroorzaken veel overlast in onze stad, niet alleen voor mensen, ook voor dieren. Het is echter heel moeilijk om daders op heterdaad te betrappen. We zetten daarom in op preventie, maar verhogen ook de pakkans via camera’s en door het bezit van vuurwerk te verbieden. Daarnaast werken we ook op inzicht door in te zetten op alternatieve trajecten voor wie betrapt wordt met vuurwerk.

Mathias De Clercq, burgemeester.

Preventieve campagne

Omwille van het toenemende gevaar en de overlast is er nu een nieuw actieplan. Dat zet in de eerste plaats in op preventie. Medewerkers van vzw Jong gingen met jongeren aan de slag en werkten aan een campagne rond het gevaar van bommetjes en vuurwerk. Centraal staat de film ‘Verknal het niet’, gemaakt voor en door de jongeren. Hierin spreken jongeren en professionals zich uit over de gevaren van vuurwerk en bommetjes, voor zichzelf maar ook voor de buurt.

Om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken, verspreiden de Stad en middenveldorganisaties enkele fragmenten uit de documentaire op sociale media, vertaald naar korte, krachtige boodschappen. De kern: vuurwerk afsteken is gevaarlijk en verboden. Het kan leiden tot ernstige verwondingen. En heeft een serieuze impact op de mensen en dieren in de buurt.

De campagne zal ook zichtbaar zijn in het straatbeeld. Samen met Productions en Zonen, Politiezone Gent en Brandweerzone Centrum komen er acties die jongeren en omstaanders sensibiliseren. Brandweerzone Centrum gaat ook langs bij jeugdverenigingen om te wijzen op het gevaar van vuurwerk en bommetjes.

Alternatief traject tot inzicht

Via een nieuwe politieverordening wordt van 15 oktober tot en met 31 januari ook het bezit van vuurwerk of pyrotechnisch materiaal voortaan verboden in de openbare ruimte, en dit van 18 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Dat verbod is niet van toepassing op professionelen. Deze info wordt ook mee verspreid door sleutelfiguren in de wijken.

Als minderjarige jongeren toch tegen de lamp lopen, kunnen ze bij een GAS-boete kiezen voor een alternatief traject in plaats van een geldboete. Als alternatief worden die jongeren ingezet bij de brandweer of krijgen ze de kans om zich in te spannen in de nieuwe campagnemomenten volgend jaar.

Tijdelijke camera’s

Daarnaast zal de politie ook verhoogd toezicht houden in wijken die gevoelig bleken voor overlast door bommetjes en vuurwerk. Voor het eerst worden er hiervoor ook drie tijdelijke camera’s ingezet.

Ook op oudejaar tussen middernacht en 1 uur is vuurwerk niet meer toegelaten. Omwille van de aangekondigde weersomstandigheden heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen immers het particulier afsteken van vuurwerk verboden in de hele provincie tot 2 januari 2024. Bommetjes en ander knalvuurwerk zijn altijd verboden. Overtreders riskeren een GAS-boete vanaf 120 euro (voor meerderjarigen) of 60 euro (voor minderjarigen). Dat kan oplopen tot respectievelijk 350 of 175 euro.