Criminaliteit en ongevallen met gewonden nemen verder af in Gent

De geregistreerde criminaliteit in Gent daalde het afgelopen jaar met 412 feiten of 1,3% van 31.781 naar 31.369 feiten.

De geregistreerde criminaliteit in Gent daalde het afgelopen jaar met 412 feiten of 1,3% van 31.781 naar 31.369 feiten. Vooral fietsdiefstallen, winkel- en grijpdiefstallen en misdrijven tegen de lichamelijke integriteit daalden. Bedrog, zakkenrollerij, drugsdelicten en ICT- of online criminaliteit namen toe. Positief is dat de dalende tendens van het aantal verkeersongevallen met gewonden aanhoudt.

Context van de cijfers

De interpretatie van de cijfers moet zoals steeds met de nodige omzichtigheid gebeuren. De cijfers zijn een weergave van vastgestelde en geregistreerde feiten, factoren zoals aangiftebereidheid, de keuze van prioritaire fenomenen door de politie en de wijze van registratie spelen daarin een belangrijke rol. De cijfers die we gebruiken zijn alle feiten met Gent als pleegplaats, aangeleverd op basis van het federale rapportagesysteem en met als meetmoment eind januari 2020 voor de feiten die plaatsvonden in 2019.

Verkeersveiligheid en -leefbaarheid blijven prioriteit

Politie Gent en de Stad Gent blijven maximaal inzetten op verkeersveiligheid. Ook in 2019 leverde het politiekorps erg zware inspanningen op het vlak van verkeersacties en -controles. De politie richtte zich inzake snelheid vooral op ‘ongevalsgevoelige’ locaties, de zone 30 in schoolomgevingen en de zogenaamde ‘klachtlocaties’. Anderzijds heeft de politie veel aandacht besteed aan het verhogen van de pakkans inzake alcohol/drugs in het verkeer.

Al deze inspanningen dienen slechts één doel: zorgen voor meer verkeersveiligheid in onze stad, met minder verkeersongevallen en minder verkeersoverlast in onze Gentse wijken en straten

Mathias De Clercq , burgemeester

Minder verkeersongevallen met gewonden

Het aantal geregistreerde verkeersongevallen met lichamelijk letsel blijft stelselmatig dalen. In 2010 moesten we nog 1.616 ongevallen met gewonden noteren, in 2017 waren er 1.259, in 2018 1.227 en in 2019 1.221. Dat is sinds 2010 een daling van 395 feiten of 24%.

In 2019 vielen vijf verkeersdoden. Onder de slachtoffers bevonden zich één fietser, één rolstoelgebruiker, één trampassagier en twee autobestuurders.

104 verkeersslachtoffers werden zwaargewond. 41 daarvan waren fietsers. Daarnaast werden ook 24 voetgangers en 14 autobestuurders of –passagiers zwaargewond. Ook onder de lichtgewonden vinden we vooral fietsers: 561 op een totaal van 1.338 lichtgewonden. Dat heeft vooral te maken met het feit dat bij de meeste ongevallen met fietsers de andere partij een auto was. Daarnaast werden 114 voetgangers en 385 autobestuurders of –passagiers lichtgewond.

Opmerkelijk is de duidelijke tendens in het tijdstip van de verkeersongevallen. De meeste ongevallen gebeuren op maandag en woensdag tussen 10 en 20 uur en op vrijdag tussen 10 en 16 uur. Daarnaast valt ook op dat er in 11% van de ongevallen met lichamelijk letsel één of meerdere betrokkenen onder invloed van alcohol was. Bij 16% van de ongevallen met gewonden werd vluchtmisdrijf gepleegd.

Hardrijders blijven in het vizier

In 2019 werden 90.093 snelheidsovertredingen geregistreerd. Meer dan de helft van de snelheidsovertredingen werd vastgesteld door bemande camera’s (NK7) – goed voor 49.016 registraties. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2018. Dat is niet zo verwonderlijk als je weet dat er in 2019 555 flitscontroles met de NK7 plaatsvonden – dat is bijna twee flitsbeurten per dag. De onbemande camera’s stelden in 2019 41.077 overtredingen vast – daarvan werden 13.794 snelheidsinbreuken of 34% geregistreerd door onze mobiele ‘superflitspaal’, de Lidar.

In 2019 registreerden de NK7’s 18.993 snelheidsovertredingen in de zone 30. Dat is drie keer meer dan de 5.688 overtredingen in 2018. Deze opvallende stijging wordt dan weer gecompenseerd met het dalend aantal vaststellingen door de Lidar. Onze superflitspaal flitste in 2019 8.408 keer in de zone 30 – in 2018 was dat het dubbele, namelijk 16.741 keer.

Steeds meer weggebruikers onder invloed

In 2018 en 2019 waren er meer vaststellingen van feiten van rijden onder invloed van alcohol. De talrijke controleacties en het gebruik van de sampling-toestellen zijn hierbij een belangrijke factor. In 2017 werden 1.210 inbreuken vastgesteld, in 2018 waren dat er 1.374 en in 2019 1.618 – een stijging van 244 inbreuken of 18%.

Er werden ook meer inbreuken tegen drugs in het verkeer vastgesteld: van 155 registraties in 2017 naar 233 in 2018 en 467 feiten in 2019 – dat is een verdubbeling ten opzichte van 2018. Deze frappante stijging kan volledig verklaard worden doordat er in 2019 op nationaal niveau een nieuw, eenvoudiger en efficiënter meettoestel gebruikt wordt.

We blijven vaststellen dat er te vaak te snel gereden wordt in onze stad en men nog steeds onder invloed achter het stuur kruipt, terwijl dit net de factoren zijn die de kans op een ongeval vergroten. We gaan hier dan ook sterk op blijven inzetten.

Mathias De Clercq , burgemeester

Na een stijging in 2018 kende het aantal parkeerovertredingen in 2019 een daling van 2.578 feiten. Toch noteerde de politie nog 29.268 parkeerovertredingen in Gent. Dit hoge cijfer bevestigt net als vorig jaar dat het actieplan ‘parkeerdruk’ moet worden verdergezet om een essentiële mentaliteitswijziging te bekomen.

De inbreuken inzake boorddocumenten nemen af, maar blijven toch zorgen baren. In 2019 registreerden we 705 voertuigen die niet in regel waren met de inschrijving – in 2018 waren er dat nog 1.071. Daarnaast stelde de politie vast dat 968 voertuigen zonder verzekering rondreden – dat waren er 1.025 in 2018. De inzet van de ANPR-camera’s zal ongetwijfeld bijdragen tot het performanter aanpakken van deze problematiek.

Het aantal vaststellingen van het niet dragen van de gordel (of vastklikken van het kinderzitje) daalde verder in 2019. In 2017 werden nog 2.329 feiten geregistreerd, in 2018 daalde dit naar 2.071 feiten en in 2019 noteerden we 1.868 feiten.

Na een status-quo in 2018 daalde het aantal vaststellingen van gsm-en achter het stuur: van 2.777 feiten in 2018 naar 2.350 feiten in 2019.

Woninginbraken stijgen licht

Het aantal woninginbraken daalde van 1.219 in 2017 naar 1.161 feiten in 2018, maar in 2019 registreerde de politie 1.187 woninginbraken – dat is een lichte stijging van 26 feiten. In 2018 werden 74 daders gevat en 87 feiten opgehelderd. In 2019 werden 111 daders gevat en 125 feiten opgehelderd. Opmerkelijk zijn de inbraken in bedrijven en handelszaken: na een sterke piek in 2018 daalde het aantal opnieuw in 2019. In 2017 waren er 324 feiten, in 2018 waren er 402 en in 2019 waren er 265 – dat is een sterke daling van 34% (of 137 feiten).

Het Bureau Politionele Misdrijfpreventie (BPM) verstrekte in 2019 618 preventieadviezen aan bewoners van particuliere woningen (waarvan 418 hercosi’s = ‘hercontactname met slachtoffer van inbraak’) en 28 aan eigenaars van andere gebouwen. Daarnaast voerden de collega’s van het BPM ook 502 speed-DPA-acties uit.

Meer autodiefstallen en autokraken

Het aantal autodiefstallen kende twee jaar op rij een lichte stijging: van 94 in 2017, naar 112 in 2018 en naar 120 feiten in 2019. In 2019 ging het om 9 pogingen en 111 effectieve autodiefstallen. De meest voorkomende automerken die gestolen werden, waren Mercedes en Volkswagen. Ford en Peugeot staan op een gedeelde derde plaats. Maar er is ook goed nieuws: in 2019 werden 89 van de 111 gestolen voertuigen teruggevonden – dat is 80%.

Ook het aantal autokraken nam na een daling in 2018 opnieuw toe in 2019. In 2017 waren er 1.131 feiten, in 2018 lag dat cijfer op 1.057 en in 2019 telden we 1.152 feiten – dat is een stijging van 95 feiten (of 9%). De meest voorkomende voorwerpen die uit auto’s gestolen werden waren geld, officiële documenten (zoals rijbewijs, identiteitskaart, boorddocument) en bankkaarten. Bij de aanpak van autokraken blijft de preventieboodschap ‘geen buit, geen dief’ belangrijk. Een jas op de achterbank is vaak al een ‘trigger’ voor de potentiële autokraker om de autoruit in te gooien.

Fietsdiefstallen blijven dalen

In 2017 werden er 2.785 fietsdiefstallen geregistreerd. In 2018 hadden we voor het eerst een lichte daling van het aantal registraties naar 2.769 feiten. In 2019 telden we 2.522 feiten – dat is een daling van 247 registraties of 9%. En dat terwijl het aantal fietsers in Gent blijft groeien. Fietsdiefstal is en blijft een belangrijke prioriteit voor de Gentse politie. In 2019 werden 191 fietsdiefstallen opgehelderd en 160 fietsdieven gevat.

Dankzij de nauwe samenwerking met de Fietsambassade konden in 2019 391 eigenaars aangeschreven worden met het goede nieuws dat hun verloren fiets terecht was. Op basis van analyses van de aangiftes en van de foto’s in het Facebook-album ‘Fiets zoekt eigenaar’ konden we 79 fietsen, die bij gerechtelijke acties en huiszoekingen aangetroffen en in beslag genomen werden, terugbezorgen aan hun rechtmatige eigenaar.

Bromfiets- en motodiefstallen stijgen

Zowel het aantal bromfietsdiefstallen als motodiefstallen kende na een daling in 2018 een stijging in 2019. De bromfietsdiefstallen daalden van 229 feiten in 2017 naar 107 in 2018 maar stegen dan opnieuw in 2019 naar 162. De motodiefstallen volgden dezelfde trend, van 41 feiten in 2017 naar 28 in 2018 en 44 in 2019.

Zakkenrollerij stijgt, winkel- en grijpdiefstallen dalen

Na een lichte stijging in 2018 (van 835 naar 859 feiten) kende zakkenrollerij in 2019 opnieuw een stijging naar 959 feiten – een stijging van 100 feiten of 12%.

Opvallend is wel dat de meeste slachtoffers ‘gerold’ werden in de maanden juli (134 feiten) en december (124 feiten). De Gentse Feesten en de Winterfeesten zorgden duidelijk voor de twee piekmomenten. In 2019 konden 66 feiten opgehelderd worden – 69 verdachten werden gevat.

Het aantal winkeldiefstallen steeg van 1.265 feiten in 2017 naar 1.338 in 2018. In 2019 daalde dit aantal opnieuw naar 1.243 feiten. Na een sterke stijging in 2018 (van 135 naar 182 feiten) daalde het aantal grijpdiefstallen in 2019 opnieuw naar 156 – een daling van 26 feiten of 14%.

Bedrog en afpersing stijgen

De feiten van bedrog nemen de laatste jaren toe. In 2017 registreerden we 1.436 feiten, in 2018 1.525 en in 2019 noteerden we 1.742 feiten van bedrog. Dat is voor het afgelopen jaar een stijging van 217 feiten of 14%. De meeste bedrogfeiten vallen onder de noemer ‘oplichting’. De oplichtingsfeiten volgden dezelfde stijgende trend: van 713 feiten in 2017 over 843 in 2018 naar 1.076 in 2019.

Ook afpersing nam de laatste jaren toe, van 104 feiten in 2017 naar 110 in 2018 naar 151 feiten in 2019. Dat is sinds 2017 een stijging van 47 feiten of maar liefst 45%.

ICT- en online criminaliteit in de lift

Ook de criminaliteit met een ICT- of online element is de laatste twee jaar gestegen: van 933 feiten in 2017 naar 1.192 in 2018 en 1.585 feiten in 2019. Vooral bedrog, oplichting en fraude door middel van informatica of het internet maken hier een essentieel onderdeel van uit. Ook betaalkaartfraude is een fenomeen dat blijft toenemen: van 70 feiten in 2017 naar 104 in 2018 en 130 in 2019.

Meer beschadigingen van eigendom

Na een sterke daling van 2.842 feiten in 2017 naar 2.264 in 2018 kende het aantal beschadigingen van eigendom een lichte stijging naar 2.346 feiten in 2019. De meeste beschadigingen werden geregistreerd onder de noemer ‘vandalisme’. Met een sterke daling van 2.485 feiten in 2017 naar 2.006 in 2018 en een lichte stijging naar 2.105 feiten in 2019 volgde het vandalisme dezelfde fluctuerende trend.

Het aantal brandstichtingen daalde naar 214 feiten in 2019. Het zijn de onopzettelijke brandstichtingen die hiervoor verantwoordelijk zijn: die daalden van 176 feiten in 2017 naar 149 in 2018 en 124 feiten in 2019. De opzettelijke brandstichtingen kenden een daling in 2018 (van 104 naar 73) maar stegen opnieuw in 2019 naar 90 feiten.

Zedenfeiten stagneren

In 2019 registreerden we 475 zedenfeiten, in 2018 waren dat er 513 – in 2017 474.

Zedenfeiten hebben een erg grote emotionele impact op de slachtoffers. Ze hebben vaak niet de moed om naar een politiekantoor te gaan en daar aan de onthaalbalie aan te schuiven. Daarom was de oprichting van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld binnen het UZ Gent een goede zaak waar de Gentse Politie zich heel hard voor inzet. In 2019 werden in het ZSG 169 zedenfeiten door onze zedeninspecteurs geregistreerd. 94 feiten hadden in Gent plaatsgevonden en werden dan ook door onze zone verder opgevolgd.

In 2019 voerde onze zone 86 hercontactnames uit met slachtoffers van verkrachtingen en aanrandingen op de eerbaarheid. Daarnaast werden ook 45 hercontactnames met minderjarige slachtoffers van zedenfeiten uitgevoerd.

Minder slagen en verwondingen, minder intrafamiliaal geweld

Het aantal feiten van slagen en verwondingen daalde in 2018 van 2.379 naar 2.188. In 2019 daalde dit cijfer verder tot 2.104 feiten. Zowel het intrafamiliaal geweld als het geweld buiten de familiale kring daalde. Ook het geweld in publieke ruimtes volgde deze dalende trend.

Na een lichte daling van 1.382 feiten in 2017 naar 1.360 in 2018 daalde het intrafamiliaal geweld verder in 2019 tot 1.121 feiten. Dat is een daling van 239 feiten of 18%. Deze daling was vooral vast te stellen bij geweld binnen het koppel – dat aantal daalde van 1.077 feiten in 2018 naar 880 in 2019, een daling van 197 feiten of 18%.

Het geweld tegen beroepen van algemeen belang vormt echter een uitzondering op deze gunstige trend. Dit geweld daalde van 106 feiten in 2017 naar 95 in 2018, maar steeg in 2019 opnieuw met 27 feiten naar 122. Vooral politie-, medisch en onderwijzend personeel vormen de grootste slachtoffergroepen.

Drugproblematiek in de aandacht

Het gebruik van veel verschillende soorten drugs noodzaakt meer preventie en bewustwording. Door de opkomst van vele soorten synthetische drugs was nog nooit zo onduidelijk wat men inneemt en wat de gevolgen kunnen zijn. We moeten dus blijven inzetten op preventie. Gezien de vele vaststellingen zijn we ervan overtuigd dat ook handhaving door de politie broodnodig blijft. Onze inspanningen én de vaststellingen blijven dan ook toenemen. In 2017 registreerden we 3.100 drugsfeiten, in 2018 waren er dat 3.549 en in 2019 noteerden we 3.824 feiten. Dat is een stijging van 275 feiten of 8%.

Gent wil een drugsalerte stad zijn waar we zowel oog hebben voor preventie, zorg, schadebeperking als repressie. De cijfers tonen aan dat drugs een belangrijk aandachtspunt blijft voor onze politie.

Mathias De Clercq , burgemeester

Minder wildplassen, meer sluikstorten

GAS-registraties gebeuren niet alleen door de politie maar ook door de Gemeenschapswacht van de Stad Gent. De cijfers die hier opgenomen zijn, omvatten enkel de politionele vaststellingen van niet-verkeersfeiten. Met 4.352 GAS-registraties in 2017, 4.721 in 2018 en 4.014 in 2019 kunnen we spreken van een stijging in 2018 en een daling in 2019.

Het aantal registraties van wildplassen kende de laatste twee jaar een dalende trend: van 1.836 in 2017 naar 1.711 in 2018 en 1.562 in 2019 – een daling van 149 feiten of 9%. Opmerkelijk, deze daling was vooral vast te stellen in de maanden april en juli, dus zelfs tijdens de Gentse Feesten.

Om een volledig beeld te geven van sluikstorten en nachtlawaai tellen we zowel de pv’s als de GAS-registraties van deze feiten mee.

We drijven de strijd tegen sluikstorten op met drie extra mobiele camera’s en twee controleurs die sluikstorten doorzoeken om daders op te sporen. Wie sluikstort heeft geen respect voor Gent en de Gentenaars. De pakkans moet omhoog.

Mathias De Clercq , burgemeester

Het aantal registraties voor sluikstorten / afval / zwerfvuil, gepleegd door particulieren en beroepspersonen, steeg van 539 feiten in 2017, naar 685 feiten in 2018 en 895 feiten in 2019.

Het Overlastteam kon in 2019 382 sluikstorters identificeren, tegenover 272 in 2018. 334 daders konden geïdentificeerd worden na het doorzoeken van het sluikstort, samen met partner Ivago. 28 daders werden herkend tijdens cameraobservaties. 20 daders werden op heterdaad betrapt tijdens anonieme observatie-acties zonder camera. Het aantal registraties van nachtlawaai bleef de laatste jaren min of meer gelijk. In 2017 registreerden we 725 feiten, in 2018 751 en in 2019 743.

Al deze cijfers tonen aan dat onze Gentse politie uitstekend werk levert. De Gentenaars kunnen rekenen op een korps dat de vinger aan de pols houdt van de samenleving, en kordaat optreedt waar nodig. We blijven waakzaam voor nieuwe tendensen en zullen in de nabije toekomst ook transparant communiceren over de criminaliteitscijfers op wijkniveau.

Mathias De Clercq , burgemeester