Campus Prins Filip wordt flexibele werkplek voor 450 stads­me­de­wer­kers

Campus Prins Filip wordt omgebouwd tot een centrale en flexibele werkplek voor 450 stadsmedewerkers. Dat zijn er 150 meer dan nu.

Aan de Jubileumlaan beginnen straks werken om van Campus Prins Filip een centrale werkplek te maken voor 450 stadsmedewerkers. Dat zijn er 150 meer dan nu. Dankzij die ingrepen kan de Stad Gent enkele huurcontracten aan de Zuid en de Zuiderpoort stopzetten.

Op Campus Prins Filip aan de Jubileumlaan werken op dit moment 300 stadsmedewerkers. Onder meer de diensten voor het stedelijk onderwijs en de diensten van welzijn en samenleving (zoals de dienst gezondheidszorg, de energiecel en de juridische dienst) vinden er onderdak. Het welzijnsbureau en Gentinfo hebben er een onthaal.

Op maandag 6 maart 2023 starten er ingrijpende werken in het gebouw, in verschillende fases om de hinder voor buurtbewoners en personeel te beperken. Concreet komt er een nieuwe balie met een tiental nieuwe ontvangstlokalen en worden er 250 nieuwe werkplekken en 32 nieuwe flexwerkplekken ingericht.

Wijs werken

Na de werken zullen de medewerkers van District09, de ICT-partner van de stad, verhuizen van het Urbis-gebouw aan de Zuid en het Bellevue-gebouw aan de Zuiderpoort naar Campus Prins Filip. Dankzij de combinatie van flexibele werkplekken en telewerk zullen daar in totaal 450 medewerkers aan de slag kunnen. De huurcontracten aan de Zuid en aan de Zuiderpoort worden stopgezet.

Net zoals in het Stadskantoor passen we op Campus Prins Filip het wijs-werken-principe toe. Stads­me­de­wer­kers kunnen vaker van thuis uit werken, en als ze naar kantoor komen zijn er verschillende werkplekken. Dat betekent niet alleen een besparing op kantoorruimte, maar ook meer samenwerkingen en spontane ontmoetingen.

Hafsa El-Bazioui, schepen van Personeel en Facilitair Management

Tegen de zomer van 2024 moeten de werken afgerond zijn. De kosten worden geraamd op 2.386.242,00 euro. Waar mogelijk wordt gewerkt met recupmateriaal. Er komt nieuwe ledverlichting en de verwarming wordt aangepast aan de hedendaagse normen. Tijdens de werken blijft het onthaal van het welzijnsbureau en Gentinfo geopend.