Al meer dan 250 voorstellen voor eerste fase Wijkbudget Gent

De ideeën gaan van een buitenklas in de Rooigemwijk tot een kajak-deelsysteem in Macharius. Nog tot 30 november zijn voorstellen welkom.

De bewoners van de eerste 11 wijken hebben in totaal al meer dan 250 voorstellen ingediend voor het Wijkbudget Gent, van een buitenklas in de Rooigemwijk tot een kajak-deelsysteem in de wijk Macharius. Nog tot 30 november 2020 zijn voorstellen welkom. Voor 2 wijken begint deze maand ook een experiment met gelote wijkpanels.

Het Wijkbudget Gent, in totaal 6,25 miljoen euro, biedt Gentenaars en Gentse organisaties en ondernemers het nodige budget én de bijbehorende ondersteuning om, samen met anderen, hun idee uit te voeren om de wijk beter te maken, op basis van de specifieke noden in de wijk. Dat kan gaan van leuke voorstellen zoals een buitenklas inrichten of een kajak-deelsysteem opzetten, tot voorstellen om samen de wijk proper te houden. Per wijk gaat het om 150.000 tot 350.000 euro.

Om kwetsbare Gentenaars te ondersteunen in het formuleren en indienen van ideeën, is er een extra budget van 250.000 euro. Omwille van de bijzondere omstandigheden door de coronacrisis wordt bovendien voor die Gentenaars meer tijd voorzien om ideeën in te dienen.

Voor de 11 wijken van de eerste fase werden intussen al meer dan 250 ideeën ingediend. Van kleinschalige voorstellen, zoals een bloemenweide in het Cirkelspark, tot meer ambitieuze plannen, zoals een mobiel buurthuis in Zwijnaarde. Indienen kan nog tot 30 november 2020 via www.wijkbudget.gent.

Gelote wijkpanels, een primeur

In Drongen en de wijk Muide-Meulestede-Afrikalaan begint deze maand ook een experiment: daar komen gelote wijkpanels digitaal samen om zich over de voorstellen te buigen. De wijkpanels bestaan uit twintig leden die werden uitgeloot, maar ook representatief zijn voor de wijk. Elk van de leden zal zonder problemen kunnen deelnemen aan het digitaal overleg. Er waren vooraf oefensessies voor wie dat wou.

De panels worden begeleid door experten van de Stad Gent en van de Universiteit Gent, en bepalen mee welke projecten worden gerealiseerd.

Voor het eerst gaan we aan de slag met gelote wijkpanels. Dat is een primeur voor Gent, en opnieuw een serieuze stap om samen met de Gentenaars onze stad en onze wijken nog beter te maken. We willen die werkwijze graag ook gebruiken op andere momenten, bij andere projecten.

Astrid De Bruycker , schepen van Participatie

Wat gebeurt er nu?

Projecten moeten gedragen zijn door de wijk en moeten realiseerbaar zijn in twee jaar tijd. In januari 2021 start daarom in elk van de 11 wijken een wijkdialoog, met indieners van projecten, bewoners, verenigingen en anderen. De Dialoogkamer, een adviesorgaan met 13 experten, begeleidt bovendien de initiatiefnemers om tot realiseerbare projecten te komen. Die moeten ten laatste op 30 april 2021 worden ingediend. Als er meer realiseerbare voorstellen zijn dan er budget voorhanden is, stelt de Dialoogkamer per wijk een manier voor om een uiteindelijke keuze te maken. Dat kan gaan van gesprekstafels tot een stemming. In de loop van de zomer van 2021 wordt dan beslist welke ideeën van de eerste fase gerealiseerd kunnen worden. Voor de overige 14 Gentse wijken start de fase van het indienen van ideeën vanaf september 2022.