Aantal woninginbraken daalt verder, aantal fiets­dief­stal­len stijgt

De criminaliteitscijfers zijn in Gent het afgelopen jaar opnieuw gedaald, zij het minder sterk dan in coronajaar 2020.

De criminaliteitscijfers zijn in Gent het afgelopen jaar opnieuw gedaald, zij het minder sterk dan in coronajaar 2020. Vooral het aantal woninginbraken, geweldsfeiten, bedrog- en oplichtingsincidenten daalt. Het aantal fietsdiefstallen stijgt, net als het aantal gevatte sluikstorters.

Impact van corona

De geregistreerde criminaliteit in Gent is in 2021 met 20% gedaald in vergelijking met 2020. Als de coronagerelateerde inbreuken niet worden meegerekend, gaat het om een daling van 8%. In 2021 waren de corona-inbreuken immers nog steeds goed voor 12% van de feiten. In 2020 was dat 25%.

De coronapandemie had in 2021 ook onrechtstreeks nog een grote impact op de criminaliteit. Het aantal woninginbraken daalde bijvoorbeeld verder van 1.213 in 2019 naar 843 feiten in 2020 en 776 in 2021. Gentenaars waren dan ook vorig jaar nog altijd vaker thuis dan andere jaren. Ook het aantal oplichtingen en het aantal geweldsfeiten daalde tegenover 2020, respectievelijk met 23% en 4%.

Fietsdiefstallen en sluikstorten

Tegelijk werd er weer meer gefietst. Het aantal fietsdiefstallen kende als gevolg een sterke stijging, al gebeurde dat na een eerdere daling. In 2020 waren er 1.948 feiten, 25% minder dan 2019. In 2021 registreerde de politie echter 2.418 fietsdiefstallen, goed voor een stijging 24% tegenover 2020. Het feit dat er vermoedelijk een klein aantal veelplegers verantwoordelijk is, kan die stijging verklaren. Bovendien werd online aangifte gepromoot. Vorig jaar gebeurde 71% van de aangiftes online, in 2020 was dat maar 56%.

Het aantal registraties voor sluikstorten stijgt van 492 feiten in 2020 naar 951 in 2021. Dat is bijna een verdubbeling. Steeds meer daders worden bovendien betrapt en geïdentificeerd. De Gentse politie kon in 2021 in totaal 517 sluikstorters identificeren, 305 daarvan na het doorzoeken van het sluikstort, 208 dankzij camera’s, 4 op heterdaad. Wat betreft nachtlawaai waren er heel wat minder registraties. In 2020 registreerde de Gentse politie 750 feiten, in 2021 waren dat er 657. Dat is een daling van 12%.

Fietsdiefstal is en blijft ook in 2022 een belangrijke prioriteit voor de Gentse politie. We zullen onder andere opnieuw gebruik maken van onze lokfiets om daders op heterdaad te betrappen. Onze verhoogde aanpak van sluikstorten werpt vruchten af. We betrappen en identificeren steeds meer daders, en blijven daarop inzetten.

Mathias De Clercq, burgemeester

Meer verkeersslachtoffers

Na een grote daling in 2020 is het aantal feiten van rijden onder invloed van alcohol in 2021 opnieuw gestegen, namelijk met 10% . Het aantal inbreuken tegen drugs in het verkeer daalde wel nog verder, met 12%. Het aantal parkeerovertredingen steeg dan weer met 9%.

In coronajaar 2020 noteerde de politie 916 verkeersongevallen met gewonden, in 2021 was dat 1.154, een stijging van 26%. Dat blijft wel nog onder het niveau van 2019. Vorig jaar werden 81 verkeersslachtoffers zwaargewond, 39 daarvan fietsers, 11 voetgangers, 12 autobestuurders of -passagiers en 14 motor- of bromfietsers. Ook onder de lichtgewonden vooral fietsers: 525 op een totaal van 1.222. In 2021 vielen 11 verkeersdoden, onder wie 4 fietsers, 1 voetganger, 3 bestuurders en 3 inzittenden.