36% van Gentenaars woonde 10 jaar geleden niet in Gent

De Stad Gent - dienst Data en Informatie - heeft een studie gemaakt over de verhuisbewegingen en evolutie van de bevolkingssamenstelling.

In 10 jaar tijd is de totale bevolking van Gent gestegen met 21.578 inwoners. Dat is een stijging van 8%. Maar opvallend: als je kijkt naar de bevolking zelf, dan zijn er 94.586 inwoners die 10 jaar geleden niet in Gent woonden. Dat komt neer op 36% van de huidige Gentse bevolking.

De Stad Gent - dienst Data en Informatie - heeft een studie gemaakt over de verhuisbewegingen en evolutie van de bevolkingssamenstelling. Uit die studie blijkt dat 36% van de huidige Gentse bevolking 10 jaar geleden nog niet in Gent woonde. We kunnen dus spreken van 36% 'nieuwe Gentenaars'. Uit de cijfers blijkt ook dat de wijken in het centrum sneller vernieuwen dan de rand: de binnenstad telt 55% nieuwe Gentenaars in vergelijking met 10 jaar geleden. In Drongen is dat slechts 22%. Nieuwe Gentenaars vestigen zich dus voornamelijk in de wijken in het centrum. De Gentenaars zelf verlaten het centrum in ruil voor de wijken in de rand. Uit de studie komen nog meer trends naar voren.

Aantrekkingspool voor twintigers

Bijna 40.000 twintigers kwamen de afgelopen 5 jaar in Gent wonen. Het is de grootste groep die naar Gent verhuist. Door de levensfase waarin ze zich bevinden - eerste job, alleen wonen of samen wonen - is de stad een aantrekkelijke bestemming. Een deel van de dertigers verlaat de stad weer, maar niet iedereen: het aantal dertigers in Gent is de afgelopen jaren gestegen.

West-Vlaamse instroom

Gentenaars die de stad verlaten, trekken niet ver weg, maar blijven binnen Oost-Vlaanderen. Het liefst gaan ze wonen in de buurgemeenten van Gent. Er trekken meer Gentenaars weg uit de stad richting andere plaatsen in Oost-Vlaanderen dan dat er Oost-Vlamingen in de stad komen wonen. Oost-Vlaanderen is met Gent als uitgangspunt dus een 'verliesgebied'. West-Vlaanderen daarentegen blijft een winstgebied. Er komen meer West-Vlamingen in Gent wonen dan er Gentenaars naar West-Vlaanderen gaan (of terugkeren).

Internationale migratie blijft toenemen

Wat betreft internationale migratie is er de laatste 15 jaar naast de klassieke migrantengroepen (Turken en Maghrebijnen) ook sprake van nieuwe immigratiestromen. Het gaat voornamelijk om Midden- en Oost-Europeanen, met de Bulgaren als grootste groep. Ook de groep nieuwe Gentenaars van buiten de EU groeit, met herkomstland Ghana als oude bekende, maar ook nieuwe herkomstlanden zoals Afghanistan, Syrië en Somalië.

Conclusies

De belangrijkste conclusies van deze studie zijn nu toegevoegd aan de bestaande website hoeveelin.stad.gent, waar je in een aantal tendenzen leest wie er woont en leeft in Gent. Nu kom je er ook te weten wie naar Gent trekt en vertrekt. De studie gaat ook dieper in op het wijkniveau: je kan per wijk bekijken hoelang de Gentenaars al in een specifieke wijk wonen.

Data en Informatie wil met deze studies inzichten verwerven uit de beschikbare data binnen de Stad. Enkel data delen is niet voldoende, op basis van ruwe data worden verhalen gecreëerd die beleid en burger kunnen inspireren.