Groene rustplek ter hoogte van Schipperskaai geopend

Het Robinson Crusoëpark langs de Schipperskaai is de eerste 'woongroenzone' binnen het project Nieuwe Dokken die klaar is.

Het Robinson Crusoëpark langs de Schipperskaai is vanaf nu toegankelijk en is daarmee de eerste 'woongroenzone' binnen het project Nieuwe Dokken die klaar is. Het park is iets meer dan 3.000 vierkante meter groot en heeft naast groen en zitbanken een opvallend maritiem element: een voormalige zeeboei uit de Noordzee.

Langs de Schipperskaai bouwt sogent in samenwerking met 'Schipperskaai Development nv' 400 woningen binnen het project de Nieuwe Dokken. Tussen de woningen worden ook twee parken aangelegd, zogenaamde 'woongroenzones'. Die zijn er voor de buurt, maar iedereen kan er terecht. De eerste groenzone, het Robinson Crusoëpark op de hoek van het Bataviapad en de Schipperskaai/Koopvaardijlaan, is vanaf nu open.

Het park is 3.265 vierkante meter groot en telt onder meer een speelgazon en betonnen zitbanken, die op termijn nog houten zittingen krijgen. In het park is ook een opvallend maritiem element aanwezig: een voormalige zeeboei uit de Noordzee. Het nieuwe Bataviapad, dat het park doorkruist, verbindt de Schipperskaai met de Koopvaardijlaan.

De ontwikkeling van de Nieuwe Dokken is een kans om nieuw woongroen te voorzien. Ons doel is dat elke Gentenaar op maximaal 150 meter van huis van zo'n groene ont­moe­tings­plek kan genieten. Bewoners kunnen er hun dagelijkse wandeling maken en elkaar ontmoeten, kinderen hebben er ruimte om te spelen, jongeren om af te spreken. Het Robinson Crusoëpark is een klein park, maar met een grote sociale functie.

Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen

Deze woongroenzone is het eerste groengebied tussen de gebouwen van 'de Nieuwe Dokken' dat klaar is, naast het grotere Kapitein Zeppospark.De private partner staat drie jaar in voor het onderhoud, daarna wordt de groenzone kosteloos overgedragen aan de Stad. De eerstvolgende woongroenzone is vergelijkbaar van grootte en ligt ook tussen de Schipperskaai en Koopvaardijlaan, naast stadsschool Melopee. De aanleg van de woongroenzones en wijkparken is onderdeel van het grotere stadsvernieuwingsproject de Oude Dokken.

Rondom de drie dokken wordt een nieuwe wijk met zo'n 1.200 woningen gebouwd, waarvan 400 aan de zogenaamde Nieuwe Dokken. Heel wat bewoners dus, die ook nood hebben aan groen, ontspanning, onderwijs, enzovoort. Met de opening van dit park zetten we een belangrijke stap naar een aangename, leefbare nieuwe wijk.

Sami Souguir, schepen van Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning