Matadibrug

De Matadibrug, het zusje van de Bataviabrug.

In het verlengde van de Kraankindersstraat komt een tweede fiets-en voetgangersbrug: de Matadibrug. De Matadibrug zal de oostelijke oever, waar de Schipperskaai en de Kleindokkaai al heraangelegd zijn als kaaipromenades, verbinden met de westelijke oever, waar ook de Handelsdokkaai binnenkort een nieuwe aanleg krijgt. Met een breedte van 6 meter zal de nieuwe brug niet alleen zorgen voor een vlotte doorstroming, maar ook voor een fantastische uitkijk over het projectgebied Oude Dokken. Net zoals de Bataviabrug zal de brug ontworpen worden door het Parijse bureau Feichtinger Architects. Als alles volgens plan verloopt, kan de brug er eind 2022 liggen.

Timing

In 2019 startte de vergunnings- en contracteringsfase. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, in Vlaanderen beheerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), maakt 1,34 miljoen euro vrij voor de aanleg van deze nieuwe fietsers- en voetgangersbrug aan de Oude Dokken in Gent. Met de toekenning van deze middelen wordt het licht op groen gezet voor de realisatie van de nieuwe brug, die de naam ‘Matadibrug’ krijgt. Er is nog geen concrete timing voor de start van de werken, maar de nieuwe brug zou vermoedelijk eind 2022 klaar zijn. De Matadibrug is een project gerealiseerd door de Vlaamse Waterweg. De bouw van deze brug is mogelijk dankzij de financiële steun van Europa (EFRO), De Vlaamse Waterweg en sogent. 

In 2011 kregen alle toekomstige bruggen en kaaien krijgen een naam; de Bataviabrug, Matadibrug, Verapazbrug. Ze verwijzen allemaal naar havensteden die een economische band hebben gehad met de Gentse Haven. Zo was ‘Batavia’ de naam van de hoofdstad van de Nederlandse kolonie “Nederlands-Indië” (tegenwoordig heet die stad Jakarta). ‘Matadi’ is dan weer een havenstad in Congo. Toepasselijk, want de Matadibrug ligt dichtbij de Kongostraat. Waar de Verapazbrug komt, vertrok in 1843 een binnenvaartuig naar Antwerpen met aan boord enkele Gentenaars uit de toen verpauperde volkswijk in de Muide. Aangetrokken door de droom van een Midden-Amerikaans Eldorado, scheepten zij in voor een avontuur richting Verapaz, Gutemala.

Voor Europa is duurzame stedelijke ontwikkeling een van haar prioriteiten en dus financiert ze dit project voor een groot stuk mee. Europa tracht via deze financiering van stadsprojecten onder andere mee te werken aan de vergroening en verduurzaming van steden. Dankzij dit project zullen in de toekomst duizenden fietsers en voetgangers zich op een duurzame manier door Gent kunnen verplaatsen.