Doorverwijzen naar de opvoedingswinkel

Hoe kan je een ouder met vragen rond opgroeien, opvoeden en leren in Gent, toeleiden naar Opvoedingswinkel Gent en het Groeiteam?

Ouders hebben behoefte aan uitwisseling over opvoeding. Ze spreken daarvoor in eerste instantie familie of vrienden aan. In sommige situaties volstaat die informele opvoedingsondersteuning niet of is er een beperkt sociaal netwerk, waardoor ouders nood hebben aan extra (neutrale) informatie of begeleiding.

Om aan die noden tegemoet te komen, werd de Gentse Opvoedingswinkel opgericht. De Opvoedingswinkel is een toegankelijke plek waar ouders of andere opvoeders vrijblijvend informatie en advies kunnen inwinnen om het opvoedingsklimaat te verrijken.

De Gentse Opvoedingswinkel creëert haar aanbod vanuit een positieve benadering, in een preventieve setting en vanuit een participatieve houding. De bezoeker focust op eigen sterktes en vergroot hierdoor zijn of haar draagkracht en dat van het betrokken kind.

De Gentse Opvoedingswinkel richt zich tot alle ouders die opvoedingsvragen hebben. De benaming ouders dekt alle opvoedingsverantwoordelijken, zoals (alleenstaande) ouders, leerkrachten, grootouders, begeleiders, pleegouders, anderstalige ouders... 

Lees

infographic Opvoedingswinkel 2020 PDF (293.1 kB)

Lees

infographic Opvoedingswinkel 2019 PDF (543.45 kB)

Lees

infographic Opvoedingswinkel 2018 PDF (335.56 kB)

Lees

infographic Opvoedingswinkel 2017 PDF (385.41 kB)