Doorverwijzen naar de opvoe­dings­win­kel

Hoe kan je een ouder met vragen rond opgroeien, opvoeden en leren in Gent, toeleiden naar Opvoedingswinkel Gent en het Groeiteam?

De Opvoedingswinkel Gent is er voor iedereen met opvoedingsvragen: (groot)ouders, pleegouders, opvoeders, leerkrachten en begeleiders. 
Het individuele, gratis en anonieme aanbod omvat zowel informatieve dienstverlening als emotionele steun en pedagogische opvolging van opvoedingssituaties.

Het aanbod van de opvoedingswinkel is vrijwillig, gratis en vertrouwelijk. De gesprekken kunnen fysiek doorgaan in het Stadskantoor, via telefoon of via een videogesprek.

Volgende randvoorwaarden zijn belangrijk wanneer je de stap naar de opvoedingswinkel overweegt:

 • De ouder heeft een eigen opvoedingsvraag die hij of zij graag wil bespreken met de opvoedingswinkel.
 • De ouder weet dat ons aanbod vrijwillig en vertrouwelijk is.
 • Ook ten aanzien van de doorverwijzer bewaken we deze vertrouwelijkheid.
 • Er is een lokaal beschikbaar waar we een uur ongestoord een gesprek kunnen voeren, in afwezigheid van de kinderen.
 • Wij bieden geen ondersteuning aan huis.
 • De doorverwijzer is bereid om  de medewerker van de opvoedingswinkel (bij een eerste gesprek) te ontvangen en kort het gesprek met de ouder in te leiden.

Doorverwijzen voor een gesprek met de opvoedingswinkel in het stadskantoor

Wat kunnen ouders doen?

Ouders kunnen zelf of samen met jou als doorverwijzer een gesprek inplannen via de afsprakentool. Meer info en maak een afspraak.

Ouders kunnen ook zonder afspraak langskomen voor een gesprek met de opvoedingswinkel bij Groeiteam - Stadskantoor Gent

Wat kan jij als doorverwijzer doen?

Stem je graag nog even af over je vraag? Bel naar het Groeiteam of mail naar opvoedingswinkel@stad.gent.

Bespreek met de ouder:

 • De vraag
 • Of er een tolk gewenst is bij het gesprek
 • Welke momenten mogelijk zijn

Inplannen van een gesprek bij de opvoedingswinkel in een vertrouwde wijkorganisatie

Bekijk de verschillende wijkorganisaties

Bel naar het Groeiteam of mail naar opvoedingswinkel@stad.gent.

Bespreek met de ouder:

 • De vraag
 • Of er een tolk gewenst is bij het gesprek
 • Welke momenten mogelijk zijn

Doorverwijzen voor algemene vragen rond opgroeien, opvoeden en leren in Gent

Opvoedingswinkel Gent maakt deel uit van het Groeiteam. In het Groeiteam werken we met diverse partners samen in een warm geïntegreerd onthaal waar we expertise bundelen rond opvoeden, onderwijs, vrije tijd en kinderopvang. Je kan er terecht met al je vragen over opgroeien, opvoeden en leren in Gent.

Indien nodig wordt er vlot geschakeld naar thema-experten rond opvoeding, vrije tijd, leren en kinderopvang in het Stadskantoor of naar een andere ondersteuningspartner. Meer info over het groeiteam vind je hier!