Dienst Outreachend Werken, Asiel en Vluchtelingen - Team Asiel en Vluchtelingen - Openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Dit team is verantwoordelijk voor het asiel- en vluchtelingenbeleid en informeert over dienstverlening, vrijwillige terugkeer, mensen zonder wettig verblijf, asielwetgeving, etc.

Team Asiel en Vluchtelingen:

 • Ziet toe op de uitvoering van het federale asielbeleid in de Stad Gent.
 • Informeert over de asielwetgeving en de opvangmogelijkheden voor  verzoekers om internationale bescherming en vluchtelingen in de Stad Gent.
 • Verwijst door naar hulpverleners voor verzoekers om internationale bescherming en vluchtelingen.
 • Coördineert het Stedelijk Opvanginitiatief.
 • Coördineert het thema Vrijwillige Terugkeer (VT)
 • Coördineert de opvang van kandidaten vrijwillige terugkeer (“De Tussenverdieping”).
 • Volgt het thema vluchtelingen op.
 • Volgt het thema mensen zonder wettig verblijf op.
 • Zit het Stedelijk Overlegplatform Vrijwillige Terugkeer (SOVT) en de Stedelijke stuurgroep mensen zonder wettig verblijf voor.
Je kan er (kosteloos) terecht voor informatie over:
 • Het federale asielbeleid en de toepassing ervan in Gent.
 • De dienstverlening aan verzoekers om internationale bescherming en vluchtelingen.
 • De mogelijkheden van het vrijwillige terugkeerprogramma
 • Het thema vluchtelingen
 • Het thema mensen zonder wettig verblijf
 • Het Stedelijk Overlegplatform Vrijwillige Terugkeer en de Stedelijke stuurgroep mensen zonder wettig verblijf
 
Nieuwsbrieven, folders en dvd's over:
 • De werking van de Dienst

 

Locatie