Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent - Stadsarcheologie - openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Wil je je verdiepen in de Gentse stadsgeschiedenis?
Bij Stadsarcheologie kan je terecht voor informatie over:

 Een bezoek aan een archeologische opgraving
Een bezoek aan de archeologische depots in De Zwarte Doos
Voordrachten en lessen over de Gentse stadsgeschiedenis en archeologie
Het raadplegen van de archeologische archieven
Informatie over publicaties over het Gentse archeologische verleden
De overdracht van archeologische vondsten 
Al meer dan 45 jaar zet Stadsarcheologie zich in voor het onderzoeken, waarderen en beschermen van het Gentse archeologisch patrimonium. Dit doen we onder andere door:
 Het opvolgen en uitvoeren van het volledige archeologische traject bij projecten van Stad Gent (van archeologienota tot terreinwerk; van vondstenverwerking tot rapport)
Het bewaren en ontsluiten van de archeologische archieven in het erkende onroerenderfgoeddepot De Zwarte Doos
Het begeleiden van archeologisch onderzoek uitgevoerd door private archeologische bedrijven
Het communiceren rond het Gentse onder- en bovengrondse verleden
Het faciliteren van onderzoek naar de Gentse stadsgeschiedenis

Mira Van Olmen, directeur

Locatie