Adviesraad Mondiale Solidariteit -AdMoS - Openingsuren en adressen

Bijkomende informatie

AdMoS is de Gentse Adviesraad Mondiale Solidariteit. Het is een formeel adviesorgaan sinds 2005. Gent telt meerdere erkende stedelijke adviesraden. AdMoS is daar één van.
 
Advies
AdMoS heeft tot doel het stedelijk beleid te adviseren op vlak van internationale solidariteit en duurzame ontwikkeling. AdMoS brengt advies uit op eigen initiatief of op vraag van het stadsbestuur.
Het advies van AdMoS wordt in elk geval gevraagd voor:
  • Subsidies die de Stad Gent aanvraagt bij centrale overheden voor de eigen werking rond internationale solidariteit.
  • Het toekennen van noodhulpbudgetten.
  • De beleidsnota’s in verband met het Gentse beleid rond internationale solidariteit.
  • Opmaak en wijzigingen van de reglementen die de toewijzing van subsidies regelen met betrekking tot thema’s die te maken hebben met mondiale solidariteit.
  • Het erkennen van Gentse verenigingen als Noord-Zuidvereniging.

Wie zetelt in de raad?
De Adviesraad Mondiale Solidariteit staat open voor alle door de Stad Gent erkende noord-zuidverenigingen en Gentenaars met een sterke interesse in thema’s rond mondiale solidariteit. Op het einde van elk jaar kunnen organisaties en individuen zich kandidaat stellen om lid te worden voor het daarop volgende jaar. 

In de statuten van STANZ en AdMoS vind je meer info over de werking, samenstelling, toetreding, enz. 

Je kan AdMoS contacteren per mail via admos.gent@gmail.com



 

Locatie