Erkenning als niet-commercieel opvanginitiatief

Wil je een erkenning als niet-commercieel opvanginitiatief aanvragen? Bekijk de voorwaarden en vraag jouw erkenning aan.

Erkenning als niet-commercieel opvanginitiatief

Met een erkenning als Gents opvanginitiatief kan je fiscale attesten afleveren voor uitgaven aan de opvang van kinderen jonger dan 14 jaar of kinderen met een zware handicap die jonger zijn dan 18 jaar. Je opvanginitiatief moet wel voldoen aan de voorwaarden van de federale overheid om fiscale attesten uit te schrijven. Je kan dit zelf nagaan via de website van de Federale Overheidsdienst Financiën. Stad Gent bezorgt elk erkend opvanginitiatief een model van fiscaal attest dat je aan deelnemers kan geven. 

Voor de erkenning komen alleen Gentse opvanginitiatieven in aanmerking die niet georganiseerd worden door het jeugdwerk of door een sportvereniging. Gentse opvanginitiatieven met een commercieel doel komen niet in aanmerking. Het kan bijvoorbeeld wel gaan over een opvang georganiseerd door ouderverenigingen, een vereniging zonder winstoogmerk, STEM-ateliers,... De organisator hoeft niet te beschikken over een rechtspersoonlijkheid.

Zie voor meer info het reglement tot erkenning van Gentse opvanginitiatieven.

De erkenning is geldig voor 3 kalenderjaren.

 

Voorwaarden?

Het Gentse opvanginitiatief moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Primaire doelstelling is vrijetijdsbesteding of opvang van kinderen
  • Het opvanginitiatief is niet-commercieel
  • Activiteiten vinden plaats buiten de normale lesuren, in de vrije tijd
  • Doel van het opvanginitiatief stemt overeen met de beleidsdoelstellingen van de Stad Gent 
  • Doelstelling van het opvanginitiatief is niet het beleven van een levensbeschouwing of het bedrijven van politiek
  • Activiteiten zijn groepsgericht
  • Activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen

Hoe doe je een aanvraag voor erkenning?

Vul het aanvraagformulier (in bijlage) in en bezorg het gehandtekende formulier per post aan: College van burgemeester en Schepenen, p/a Dienst Kinderopvang Botermarkt 1, 9000 Gent of via mail naar dienst.kinderopvang@stad.gent.

Je kan de aanvraag ook online doen via het e-formulier.

Wat heb ik nodig?

Voeg deze documenten bij je aanvraag:

  • Attest verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering. Als je activiteiten organiseert met en voor kinderen, is het belangrijk dat iedereen die deelneemt verzekerd is. 
  • Attest brandverzekering. Heb je een lokaal of gebruik je een lokaal van iemand? Verzeker dit dan tegen brand.
  • Activiteitenprogramma. Je kan hiervoor het sjabloon (in bijlage) gebruiken of een eigen document.

Erkenning als niet-commercieel opvanginitiatief