Reglement tot erkenning van Gentse opvangi­ni­ti­a­tie­ven

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 25 juni 2018
Datum van bekendmaking
donderdag 28 juni 2018

Beschrijving

De Stad Gent wil Gentse opvanginitiatieven,  die voldoen aan onderstaande voorwaarden erkennen omdat ze  een bijdrage leveren aan de missie en doelstellingen die de Stad Gent vooropstelt.

Ingevolge de erkenningen zullen deze Gentse opvanginitiatieven fiscale attesten  kunnen afleveren inzake uitgaven voor de opvang van kinderen minder dan 12 jaar of kinderen met een zware handicap van minder dan 18 jaar.