Stedelijk buitengewoon onderwijs

Het buitengewoon onderwijs is er voor kinderen die speciale hulp nodig hebben door een beperking of door leer- of opvoedingsmoeilijkheden.

Het Stedelijk Onderwijs Gent biedt:

  • Kwaliteitsvol onderwijs op maat van ieder kind.
  • Kinderen worden omringd met de beste zorgen. 
  • Kinderen krijgen alle kansen om te groeien binnen hun eigen mogelijkheden.
  • Gemotiveerde teams van leerkrachten, kinderverzorgers, logopedisten, orthopedagogen,… staan in voor de dagelijkse zorg en welbevinden van de kinderen.
  • Extra faciliteiten:
    • Leerlingenvervoer: De kinderen worden ’s morgens met de bus opgehaald en ’s avonds worden ze terug thuis afgezet.
    • Stedelijk Internaat Gent Kastanje+ voor kinderen uit het buitengewoon basis- en secundair onderwijs 

De Stad Gent biedt verschillende types buitengewoon basis- en secundair onderwijs aan.

Inschrijven in één van onze buitengewoon scholen kan online op de website van de school zelf.

programma

Aanbod basis

Aanbod secundair

Toelatingsvoorwaarde

Om je kind te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs heb je een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig. Alleen het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) mag een inschrijvingsverslag opstellen. Het inschrijvingsverslag vermeldt tevens welk type het meest geschikt is voor het kind.

Kinderen met specifieke onderwijsnoden zijn niet verplicht om naar het buitengewoon onderwijs te gaan. Ze kunnen ook naar het gewoon onderwijs gaan. Er dient dan samen met de school en het Centrum van Leerlingenbegeleiding bekeken te worden of er gepaste begeleiding mogelijk is. De Stad Gent beschikt over een uitgebreid ondersteuningsteam. Het biedt ondersteuning op maat aan kinderen en jongeren met speciale noden in het regulier (gewoon) onderwijs.