Voortaan korting op school zonder admi­ni­stra­tie­ve rompslomp

Gezinnen moeten niet langer zelf bewijsstukken voorleggen voor kortingen waarop ze recht hebben.

In Gent is het sinds dit schooljaar mogelijk om gezinnen automatisch rechten toe te kennen op bepaalde kortingen in het stedelijk basisonderwijs en de buitenschoolse opvang. Dat zorgt ervoor dat ze niet langer zelf bewijsstukken moeten voorleggen. 660 Gentse kinderen krijgen op die manier al kortingen.

Veel gezinnen lopen kortingen mis waarop ze recht hebben omdat ze niet op de hoogte zijn of omdat de administratie een drempel is. In het kader van de strijd tegen armoede is het belangrijk om daar een oplossing voor te vinden. De Stad Gent investeert dan ook in administratieve vereenvoudiging. Dat gebeurt onder meer door rechten op bepaalde kortingen automatisch toe te kennen en Gentenaars ook actief te wijzen op premies of kortingen waarvoor ze in aanmerking komen.

De eerste realisaties met een half-automatische toekenning waren de verdeling van gratis huisvuilzakken, een Uitpas aan kansentarief en een Buzzypas voor kinderen tot en met 14 jaar. Nieuw is dat de kortingen in stedelijke opvang en stedelijk onderwijs voortaan zelfs volledig automatisch verlopen. Dat is sinds dit schooljaar het geval voor 660 kinderen.

Wie bepaalde maatregelen het meest nodig heeft, grijpt er toch vaak naast. Door met automatische rechten­toe­ken­ning te werken, doorbreken we dat. Ik ben trots dat het stedelijke basisonderwijs en de Stad hier hard op inzetten. We willen een voor­trek­kers­rol opnemen en het project uitbreiden naar het stedelijk secundair onderwijs.' 

Elke Decruynaere , schepen van Onderwijs

In Gent wenden we data en innovatie aan ten voordele van de Gentenaars. Door automatische rechten­toe­ken­ning werken we aan admi­ni­stra­tie­ve ver­een­vou­di­ging, geven we steun aan mensen die daar recht op hebben en bestrijden we zo ook actief de armoede in onze stad.

Mathias De Clercq , burgemeester