Vernieuwd doopdecreet zet fysiek en mentaal welzijn centraal

Zo wordt voor elke doop een vertrouwenspersoon aangeduid en zijn de regels rond alcohol verstrengd. De nadruk ligt op samenhorigheid.

De Gentse studentenverenigingen tekenen vanavond in het stadhuis het vernieuwde doopdecreet. Onder impuls van de studenten zet het decreet fysiek en mentaal welzijn nog meer centraal: zo wordt voor elke doop een neutrale vertrouwenspersoon aangeduid en zijn de regels rond alcoholgebruik verder verstrengd.

Zowat alle Gentse studentenverenigingen, een 100-tal in totaal, tekenen op donderdagavond 13 oktober 2022 het doopdecreet in het Gentse stadhuis. Dat doopdecreet werd de afgelopen maanden onder de loep genomen door een werkgroep van studenten bijgestaan door twee experten van de UGent. Het resultaat is een nieuwe versie die fysiek en mentaal welzijn centraal zet.

Een van de belangrijkste aanpassingen is dat de studentenkoepels voor elke doop, ook van niet-erkende studentenverenigingen, een neutrale vertrouwenspersoon aanduiden. Die personen zijn geen lid van de dooporganisatie en zijn de hele doopperiode beschikbaar. Studenten weten dat ze altijd bij hen terechtkunnen voor (anonieme) meldingen.

Onder meer met onze doopflyer, die elke deelnemer bij inschrijving in handen krijgt, hopen we de drempel te verlagen om melding te doen en het vertrouwen uit te drukken naar studenten dat ze met hun doopervaringen bij ons terecht kunnen.

Julie Vlaminck , doopcontroleur

Samenhorigheid in plaats van groepsdruk

Verder wordt ook het alcoholverbod verstrengd: tijdens buitendopen is alcohol nu volledig uit den boze, en voor organisatoren, verantwoordelijken en toezichthouders geldt er tijdens elke doopactiviteit altijd en overal een alcoholverbod. Ook is sterke drank op geen enkel moment nog toegelaten.

Het vernieuwde doopdecreet legt tot slot doorheen de tekst een nadrukkelijke klemtoon op mentaal welzijn en het vermijden van groepsdruk. De focus ligt op samenhorigheid. Om over de gang van zaken te waken en nadien alles te evalueren, is bovendien een doopvergadering in het leven geroepen.

We geven de studenten en verenigingen het vertrouwen om waar te maken wat ze zelf schreven in dit doopdecreet. Dopen kunnen bijdragen aan een goed groepsgevoel. We stellen het welzijn van onze studenten centraal tijdens hun studententijd.

Hafsa El-Bazioui , schepen van Jeugd

Het vernieuwde doopdecreet komt niet uit het niets. Gent was al uniek omdat studenten er in tegenstelling tot andere studentensteden zélf instaan voor de controle van de dopen. Dooporganisaties moeten gedetailleerde draaiboeken ter beschikking stellen en controleurs van de studentenkoepels gaan ter plaatse.