Sub­si­die­re­gle­ment over het aanbieden van flexibele kinderopvang gericht op cliënteel van Agentschap Integratie en Inburgering Gent

Subsidie voor opvangorganisatoren die flexibele kinderopvangplaatsen realiseren voor nieuwkomers die oa. lessen Nederlands volgen.

Het Agentschap Integratie en Inburgering Gent (AMAL vzw) speelt een belangrijke rol in het toeleiden van deze personen. De subsidie wordt enerzijds voorzien voor het realiseren van opvangplaatsen voor kinderen van nieuwkomers die lessen Nederlands en lessen Maatschappelijke Oriëntering volgen nabij de site van AMAL vzw in de Kongostraat en anderzijds voor opvangplaatsen verspreid over grondgebied Gent.