Sub­si­die­re­gle­ment over het aanbieden van flexibele kinderopvang gericht op cliënteel van Agentschap Integratie en Inburgering Gent

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 25 september 2023
Datum van bekendmaking
woensdag 27 september 2023

Beschrijving

De Stad Gent voorziet met dit reglement een subsidie voor opvangorganisatoren die flexibele kinderopvangplaatsen realiseren voor nieuwkomers (inburgeraars) die lessen Nederlands en maatschappelijke oriëntatie volgen. Het Agentschap Integratie en Inburgering Gent (AMAL vzw) speelt een belangrijke rol in het toeleiden van deze personen. De subsidie wordt enerzijds voorzien voor het realiseren van opvangplaatsen voor kinderen van nieuwkomers die lessen Nederlands en lessen Maatschappelijke Oriëntering volgen nabij de site van AMAL vzw in de Kongostraat en anderzijds voor opvangplaatsen verspreid over grondgebied Gent.
 
De subsidie wordt toegekend voor 3 opeenvolgende jaren, waarbij de uitbetaling van de subsidie in het tweede en derde jaar afhankelijk is van een positieve evaluatie conform het reglement.