Gent beloont scholen die zwerfvuil ophalen voor Rode Neuzen Dag

Om nog meer scholen te motiveren om deel te nemen aan de acties voor Rode Neuzen Dag lanceert de Stad Gent een 'zwerfvuil-challenge'.

Om nog meer scholen te motiveren om deel te nemen aan de acties voor Rode Neuzen Dag, lanceert de Stad Gent een 'zwerfvuil-challenge'. Vijftien Gentse scholen gaan de uitdaging aan.

Weerbaarheid

Op vrijdag 29 november 2019 is het voor de vierde keer Rode Neuzen Dag, waarbij in heel Vlaanderen geld wordt ingezameld voor schoolprojecten die jongeren mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken. Iedereen kan zijn steentje bijdragen en geld inzamelen met een actie. Ook de Gentse scholen laten zich niet onbetuigd: al 32 Gentse scholen werken mee aan Rode Neuzen Dag met allerhande acties.

Eén op de vijf Vlaamse jongeren kampt met psychische klachten, die hen voor korte of langere periode zo in beslag nemen dat hun school- of sociaal leven er door in het gedrang kan komen. Door hen op school gratis laagdrempelige maar professionele begeleiding aan te bieden en door projecten te steunen die hun welbevinden vergroten, kunnen we veel jongeren helpen.

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

De challenge

Ook de Stad Gent wil een duit in het zakje doen. Daarom is er nu de zwerfvuil-challenge. Vijftien scholen, zowel uit het lager als uit het secundair onderwijs, gaan de uitdaging aan om zoveel mogelijk zwerfvuil op te ruimen. De Stad en Ivago zorgen voor het opruimmateriaal. Elke deelnemende school krijgt een startbedrag van 50 euro. De school die met het meeste aantal leerlingen het meeste aantal vuilzakken inzamelt, wint daarbovenop 500 euro. Voor de tweede plaats is dat 200 euro, voor de derde 100 euro. De winnaars worden bekendgemaakt op de Rode Neuzen Dag zelf. Het ingezamelde geld gaat daarna via het Rode Neuzen Fonds naar projecten die jongeren mentaal sterker maken.

Gentse scholen doen mee voor een propere stad, én de Rode Neuzen-projecten krijgen een duwtje in de rug. Dat is dubbel gewonnen!

Bram Van Braeckevelt, schepen van Openbare Netheid