Zelf (vakantie)opvang organiseren

Je kunt als niet commercieel opvanginitiatief een erkenning aanvragen bij Stad Gent. Je kunt als ouder ook vakantieopvang organiseren.

Je kunt als niet commercieel opvanginitiatief een erkenning aanvragen bij Stad Gent. Als je erkend bent, dan kun je een fiscaal attest afleveren aan de deelnemers.

Uiteraard moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wie komt in aanmerking?

Voor de erkenning komen alle Gentse opvanginitiatieven in aanmerking, die niet georganiseerd worden door het jeugdwerk of door een sportvereniging. Het kan onder meer gaan over een opvang georganiseerd door ouderverenigingen, een vereniging zonder winstoogmerk, STEM-ateliers. De organisator hoeft niet te beschikken over een rechtspersoonlijkheid.

Hoe een aanvraag voor erkenning doen?

 

Vul uw aanvraag in

Erkenning opvanginitiatief DOCX (70.63 KB)

Bezorg het ons zeker gehandtekend per post: College van Burgemeester en Schepenen, p/a Dienst kinderopvang Botermarkt 1, 9000 Gent en via mail: dienst.kinderopvang@stad.gent.

Toe te voegen documenten:

  • Verzekering "Burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering". Als je activiteiten organiseert met en voor kinderen vinden we het belangrijk dat iedereen die deelneemt verzekerd is. Daarvoor vragen we dat je een verzekering afsluit en ons hier een uittreksel van bezorgt.
  • Brandverzekering indien je over een lokaal beschikt. Heb je een lokaal of kun je een lokaal (van iemand) gebruiken: dan verwachten we dat dit verzekerd is tegen brand.
  • Activiteitenprogramma: je kun hiervoor het sjabloon in bijlage gebruiken of een eigen document.

Fiscaal attest

Indien je als opvanginitiatief voldoet aan de voorwaarden van de federale overheid om fiscale attesten uit te schrijven (zelf na te gaan via deze link), dan bezorgt Stad Gent je in het voorjaar als erkend opvanginitiatief een model van fiscaal attest dat je dan aan de deelnemers kunt uitreiken.

Wil jij als ouder zelf vakantieopvang organiseren?

Verschillende oudergroepen organiseren zelf vakantieopvang.

Wie een dag op een groep kinderen past krijgt in ruil vier dagen opvang voor zijn of haar kroost.
Bij de dienst kinderopvang van Stad Gent kun je een knutselpakket aanvragen en spelkoffers lenen.

Zelf vakantieopvang organiseren?

Neem contact op met de dienst kinderopvang.