Solden en sperperiodes

De soldenperiodes zijn wettelijk vastgelegd in januari en juli. Dit jaar vinden de zomersolden plaats in augustus door de coronamaatregelen.

Solden

De soldenperiodes zijn als volgt:

  • zomersolden: van 1 tot en met 31 augustus 2020 (door de coronamaatregelen niet in juli, maar in augustus)
  • wintersolden: van 4 tot en met 31 januari 2021 (door coronamaatregelen starten de solden niet op 1 januari maar op 4 januari)

Tijdens de solden moet je als handelaar een lagere prijs vragen dan de referentieprijs. De referentieprijs is de laagste prijs die je hebt gevraagd tijdens de maand die aan de solden voorafgaat. Dit noemen we de sperperiode.

Sperperiodes

Sperperiodes gelden voor de volgende sectoren: kleding, lederwaren en schoenen. Andere sectoren zijn dus niet gebonden aan de sperperiodes.

De sperperiode is de periode van 1 maand die voorafgaat aan het begin van de soldenperiode. Dit jaar valt die periode dus in juli (van 1 tot 31 juli) en december (1 december tot 3 januari).

Wat mag wel tijdens de sperperiodes:

  • prijsverminderingen toepassen
  • prijsverminderingen aankondigen die zullen toegepast worden tijdens de soldenperiode. De aankondiging moet wel duidelijk weergeven dat deze prijsverminderingen pas zullen toegepast worden tijdens de soldenperiode zelf en moet ook expliciet de datum vermelden vanaf wanneer deze soldenprijzen zullen toegepast worden

Wat mag niet tijdens de sperperiodes:

  • prijsverminderingen aankondigen die zullen toegepast worden tijdens de sperperiode