Solden en sperperiodes

De solden zijn wettelijk vastgelegd in januari en juli. Ontdek hier de regels rond de solden en de sperperiodes.

Solden

De soldenperiodes zijn als volgt:

  • wintersolden: van 3 tot en met 31 januari 
  • zomersolden: van 1 tot en met 31 juli

Tijdens de solden moet je als handelaar een lagere prijs vragen dan de referentieprijs. De referentieprijs is de laagste prijs die je hebt gevraagd tijdens de maand die aan de solden voorafgaat. Dit noemen we de sperperiode.

Sperperiodes

Sperperiodes gelden voor de volgende sectoren: kleding, lederwaren en schoenen. Andere sectoren zijn dus niet gebonden aan de sperperiodes.

De sperperiode is de periode van 1 maand die voorafgaat aan het begin van de soldenperiode. Dit jaar valt die periode in juni (van 1 tem 30 juni) en december (3 december tem 2 januari).

Regels voor de sperperiode

Voor de sectoren kleding, lederwaren en schoenen verbiedt de wet:

  • prijsverminderingen aan te kondigen die hun uitwerking hebben tijdens de periode die aan de solden voorafgaat (de sperperiode) of
  • waardebonnen te verspreiden die recht geven op een prijsvermindering tijdens deze periode.

De bedoeling hiervan is, te garanderen dat:

  • de prijs van de soldenproducten effectief gedaald is en dat
  • alle ondernemingen uit deze sectoren tegelijkertijd, op de voorziene data, starten met de solden.

Handelsmanifestaties georganiseerd tijdens de sperperiode

Tijdens de sperperiode mogen prijsverminderingen worden toegepast op braderijen (bv. Braderie Publique) die:

  • georganiseerd worden door de plaatselijke verenigingen van ondernemingen of met hun medewerking;
  • hoogstens 4 dagen duren per sperperiode