Solden en sperperiodes

De soldenperiodes zijn wettelijk vastgelegd in januari en juli.

Solden

De soldenperiodes zijn als volgt:
• zomersolden: van 1 tot en met 31 juli (wanneer 1 juli een zondag is: van 30 juni tot en met 31 juli)
• wintersolden: van 3 tot en met 31 januari (wanneer 3 januari een zondag is: van 2 januari tot en met 31 januari)

Tijdens de solden moet u als handelaar een lagere prijs vragen dan de referentieprijs. De referentieprijs is de laagste prijs die u hebt gevraagd tijdens de maand die aan de solden voorafgaat. Dit noemen we de sperperiode.

Sperperiodes

Sperperiodes gelden voor de volgende sectoren: kleding, lederwaren en schoenen. Andere sectoren zijn dus niet gebonden aan de sperperiodes.

De sperperiode is de periode van 1 maand die voorafgaat aan het begin van de soldenperiode.

Wat mag wel tijdens de sperperiodes:

  • prijsverminderingen toepassen
  • prijsverminderingen aankondigen die zullen toegepast worden tijdens de soldenperiode. De aankondiging moet wel duidelijk weergeven dat deze prijsverminderingen pas zullen toegepast worden tijdens de soldenperiode zelf en moet ook expliciet de datum vermelden vanaf wanneer deze soldenprijzen zullen toegepast worden

Wat mag niet tijdens de sperperiodes:

  • prijsverminderingen aankondigen die zullen toegepast worden tijdens de sperperiode