Erkenning van Gent als toeristisch centrum

Arbeidswet en Wet op de Openingsuren

Als we spreken over een erkenning als toeristisch centrum, dan zijn er twee mogelijkheden:

  • Erkenning als toeristisch centrum op basis van de Arbeidswet van 16 maart 1971
  • Erkenning als toeristisch centrum op basis van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening

Erkenning Arbeidswet: erkend

Gent is sinds 3 juli 2011 erkend. Daardoor vervalt het principieel verbod op zondagsarbeid voor het hele Gentse grondgebied. Tewerkstellen is dus steeds toegestaan. Deze erkenning gebeurt door de minister van Werk. Bekijk het overzicht van de reglementering en alle erkende gemeenten.

Erkenning openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening: niet erkend

Gent is niet erkend. Dat betekent dat elke winkel in principe een wekelijkse rustdag moet inlassen. Zoals elke andere niet-erkende gemeente mag Gent wel jaarlijks 15 afwijkingen op dit principe toestaan. Bekijk een overzicht van deze afwijkingen.

Je vaste rustdag valt niet op een zondag?

Dan mag je gewoon elke zondag open zijn en je rustdag op een andere dag van de week nemen. In de week rond de vergunde zondag mag je ook open zijn op je vaste sluitingsdag. Een erkenning loopt immers altijd van de donderdag voor de zondagsopening tot en met de woensdag erna. Ben je normaal open op zondag maar dicht op dinsdag, dan mag je dus de dinsdag die valt na de erkende zondag ook open blijven als je dat wenst.