Erkenning van Gent als toeristisch centrum

Gent is erkend als toeristisch centrum. Dat levert je als Gentse handelaar heel wat flexibiliteit op qua openingsuren.

Gent is volledig erkend als toeristisch centrum. De erkenning treedt in op 27 januari 2022. Als we spreken over een erkenning als toeristisch centrum, dan zijn er 2 mogelijkheden:

  • Erkenning als toeristisch centrum op basis van de Arbeidswet van 16 maart 1971.
  • Erkenning als toeristisch centrum op basis van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.

Erkenning Arbeidswet: erkend

Gent is sinds 3 juli 2011 erkend als toeristisch centrum op basis van de Arbeidswet. Daardoor vervalt het principieel verbod op zondagsarbeid voor het hele Gentse grondgebied. Tewerkstellen is dus steeds toegestaan. Deze erkenning gebeurt door de minister van Werk.
 

Erkenning openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening: erkend

Gent is erkend als toeristisch centrum op basis van de wet op openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening. De Stad Gent heeft echter via een politiereglement de openingsuren/sluitingsuren voor kleinhandel vastgelegd. Meer informatie over de openingsuren/sluitingsuren vind je hieronder.