Circuit Circulair

Twee laureaten uit de wedstrijd Circuit Circulair 2023 kregen financiële steun om hun idee om te zetten in een realiseerbaar concept.

Circuit circulair Gent logo

Winnaars Circuit Circulair 2023

In 2022 lanceerde de Stad de tweede editie van de wedstrijd Circuit Circulair. De jury selecteerde tien projectideeën voor een begeleidingstraject in vaardigheden rond ondernemerschap en circulaire strategieën. De meest beloftevolle laureaten gingen met hun businessidee aan de slag en kregen hiervoor samen een subsidiebedrag van 70.000 euro. Ontdek de winnaars. 

programma

Naar een circulaire economie  

De transitie naar een circulaire stad is een belangrijke hefboom om de Gentse voetafdruk te verkleinen en om minder broeikasgassen te produceren. Om dat waar te maken, werkt de Stad Gent samen met de bedrijfswereld, de haven, de academische wereld, het middenveld en de Gentenaar. Met de wedstrijd ‘Circuit Circulair’ wil de Stad koplopers en ‘circulaire doeners’ met beloftevolle ideeën aanjagen én ondersteunen en zo circulaire economie in de kijker plaatsen. 

Kende je de laureaten van Circuit Circulair 2022 al?

programma

Meer weten?

Lees het bijhorende hoofdstuk ‘Circulaire Economie’  in het Klimaatplan 2020-2025