extra power voor ondernemers 2

Nieuwe subsidies voor ondernemers: maak je zaak future proof

Maak je zaak future proof en vraag nu een van onze nieuwe en/of vernieuwde subsidies voor ondernemers aan.

Extra power om je zaak future proof te maken. Dat is onze ambitie. De Stad Gent biedt je vanaf 1 oktober enkele subsidies aan die je zaak toekomstbestendig maken. 

In het kader van het economische relanceplan kan je vanaf 1 oktober 2020 enkele nieuwe en vernieuwde subsidies aanvragen. Benieuwd of je in aanmerking komt voor een van deze subsidies? Je ontdekt het hieronder. 

1. Verfraaiing handelspanden: tot 10.000 euro subsidie

Mooi vanbinnen én vanbuiten. De fysieke uitstraling van je handelspand is heel belangrijk. De Stad Gent subsidieert renovaties aan handelspanden wanneer je werk maakt van een verzorgde gevel, de toegankelijkheid van je handelspand, het verbeteren van je commerciële ruimte, enz. 

Er wordt extra aandacht besteed aan werken die de toegankelijkheid voor personen met een fysieke beperking verbeteren en ook gezinsvriendelijke horeca wordt ondersteund. Verder worden verbeteringswerken aan de maak-/atelierruimtes verbonden aan een handelszaak gesubsidieerd.

Voor werken die in aanmerking komen, kun je genieten van een subsidie die minimum 40% van de kosten bedraagt. Onder bepaalde voorwaarden kan deze subsidie echter oplopen tot 60% van de kosten. De max. subsidiebedragen lopen op tot 10.000 euro (voorgevelrenovatie).

2. Starterscontract: 5.000 euro subsidie

Het starterscontract is een overeenkomst tussen de Stad Gent en starters of herstarters die goed is voor een subsidie van 5.000 euro

Met het starterscontract kan je investeringen in je onderneming, kosten voor professioneel advies en begeleiding of inschrijvingsgelden van cursussen en opleidingen recupereren. 

De voorbije jaren genoten al 605 Gentse ondernemers van deze subsidie.

3. Korte keten: tot 6.000 euro subsidie

Sinds de coronacrisis is de verkoop via de korte keten populairder dan ooit. Wil je als Gentse landbouwer op deze trend inspelen? Dan stelt de Stad Gent subsidies beschikbaar voor omschakeling naar korte keten

  • Je kan steun aanvragen voor adviesverlening over de mogelijkheden van korte keten op je landbouwbedrijf. Via dit advies krijg je bijvoorbeeld een antwoord op de vraag welke vorm van korte keten best past bij jouw bedrijf; hoeveel de benodigde investeringen kosten of aan welke regels je moet voldoen. Voor deze adviesverlening korte keten kan je tot 1.000 euro (maximum 60% van je onkosten) subsidie ontvangen. 
  • Daarnaast is er ook steun voor investeringen die nodig zijn om korte keten uit te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan de aankoop van een machine om ijs of kaas te maken of het ontwikkelen van een online verkooppunt. Voor investeringen in korte keten kan je tot 5.000 euro (maximum 60% van je onkosten) subsidie ontvangen. 

4. Reboot Gent 2020

Heb je als ondernemer nood aan individuele coaching? Kan je een klankbord gebruiken, iemand die je helpt nadenken over de toekomst, en die samen met jou het pad van je onderneming uitstippelt? Dan hebben wij een interessant voorstel voor jou!

In samenwerking met UNIZO Oost-Vlaanderen en PuurGent bieden we Reboot Gent 2020 aan. Deze individuele coaching is op maat van handelaars en horeca-uitbaters op het grondgebied van Gent. Er zijn 3 verschillende trajecten (het eerste traject is gratis, het 2de en 3de betalend).

5. Doorzetterscontract/1-op-1-begeleiding: tot 5.500 euro subsidie 

Opgelet: deze subsidie is niet meer beschikbaar

Heb je als Gentse ondernemer een aanzienlijk omzetverlies geleden omwille van de coronacrisis tijdens een van de drie referentieperiodes in 2020? Dan kan je het doorzetterscontract en/of de 1-op-1-begeleiding aanvragen.

  • Het doorzetterscontract heeft als doel je onderneming toekomstbestendig te maken. Voor toekomstgerichte investeringen, waarvan de factuur van voor 1 oktober 2021 dateert, kan je een subsidie van max. 5000 euro aanvragen.
  • De 1-op-1-begeleiding is een subsidie van max. 500 euro voor een advies- en begeleidingstraject tussen jou en 1 of meerdere externe organisaties met een dienstenaanbod voor ondernemers.

Via deze subsidies kan je je laten adviseren en/of investeren in het nieuwe normaal, een duurzame omschakeling maken naar een aangepast businessmodel, aanpassingen in je diensten- en/of productenaanbod maken of toekomstbestendige innovaties doorvoeren.

Je kan beide subsidies cumuleren, maar je komt slechts 1 keer in aanmerking voor uitbetaling van het 1-op-1-begeleidingstraject en het doorzetterscontract.

Andere subsidies en ondersteuning van de Stad Gent

Ben je op zoek naar andere subsidies of ondersteuning voor ondernemers? Ontdek ze hier. Zo kan je ook gratis energiecoaching, de subsidie voor ondersteuning van handelsinitiatieven of steun ten gevolge van openbare werken aanvragen.

Heb je vragen over deze subsidies of andere vragen over ondernemen in Gent? Contacteer het Ondersteuningspunt Ondernemers Gent.