Gent zet economische krachtlijnen uit, ontdek ze hier

De Stad zet bijvoorbeeld nog meer in op starters, richt een Ghent Economic Board op, en maakt van nieuwe technologieën een speerpunt.

De nieuwe beleidsnota economie bundelt in totaal 75 acties. De Stad Gent zet bijvoorbeeld nog meer in op het begeleiden van starters, richt een Ghent Economic Board op voor meer overleg met de sector, en maakt van nieuwe, innovatieve technologieën een speerpunt. Het Wintercircus (zie foto) wordt daarbij hét uitstalraam.

Starters ondersteunen

Dat de stad beginnende ondernemers aantrekt, bewijzen de cijfers: Gent telt op dit moment zo'n 3.000 startende ondernemers. De Stad Gent wil starters nu nog meer ondersteunen, want ondernemers zorgen voor economische welvaart en werkgelegenheid, voor dynamiek, verbinding en zuurstof.

Zo blijft het Ondersteuningspunt Ondernemers (OOG) hét centrale aanspreekpunt voor alle vragen die ondernemers hebben, blijft starten gratis (de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen wordt terugbetaald) en wordt het platform 'Stadsleverancier' verder uitgerold, zodat lokale handelaars en ondernemingen gemakkelijk kunnen intekenen op opdrachten van de Stad. Er wordt een Startup in Residence-programma uitgewerkt waarbij de Stad Gent samen met innovatieve, groeiende bedrijven in Gent oplossingen op de markt brengt voor maatschappelijke uitdagingen.

Slim economisch ruimtegebruik

De ambitie is om diverse vormen van economie in de stad te houden en te stimuleren. Daarom kiest de Stad Gent op sommige sites voor het verweven van verschillende functies, zoals werken, wonen en groen op één terrein. In eerste instantie wordt gedacht aan The Loop en de Afrikalaan.Het verweven van functies verhoogt de levendigheid op de bedrijventerreinen én in de hele buurt.

In onze dense stad blijven we dus bewust voor economie kiezen. Zo zullen we ook ruimte voorzien voor kantoren op strategisch interessante locaties, zoals rond de stations en in de binnenstad. Dit zijn locaties op een mobi­li­teits­knoop­punt met een uitgebreid openbaar vervoersaanbod die het aantrekkelijk maken om er te werken.

Sofie Bracke, schepen van Economie, Handel en Horeca en Markten en Foren

Economie van de toekomst

Gent staat sterk in de ontwikkeling van healthtech, digitale economie, biotech en cleantech. Om die speerpuntsectoren te stimuleren, wordt een Ghent Economic Board opgericht. Het stadsbestuur en belangrijke economische stakeholders zullen er overleggen. Deze groep zal het economisch beleid adviseren en het fonds van 5 miljoen euro beheren. Het Wintercircus wordt hét uitstalraam dat de Gentse economische technologiespelers de nodige zichtbaarheid geeft én waar de Gentenaar graag langskomt dankzij de aanwezigheid van horeca en de pop- en rockzaal.

In de haven komt er een fysieke techhub waar de spelers elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken. North Sea Port, een haven die tewerkstelling biedt aan bijna 100.000 mensen, trekt bovendien met een duidelijke duurzaamheidsstrategie volop de kaart van groenere, circulaire economie.

We hebben de doelstelling om samen met alle partners Gent tot een tech­no­lo­gie­hoofd­stad van Europa te laten uitgroeien. Waarom we dat willen doen? Omdat een sterke, toe­komst­ge­rich­te economie jobs en welvaart creëert. En minstens even belangrijk: omdat zo fundamentele maat­schap­pe­lij­ke uitdagingen worden aangepakt. Zonder cleantech geen noodzakelijke transitie naar een kli­maat­neu­tra­le economie en zonder healthtech geen excellente en betaalbare gezond­heids­zorg.

Sofie Bracke, schepen van Economie, Handel en Horeca en Markten en Foren

Handel en horeca

De meer dan 5.000 handelszaken in Gent bieden tewerkstelling aan meer dan 11.000 mensen. E-commerce en een dalende koopbinding zorgen voor uitdagingen. Hetzelfde kan gezegd worden voor markten en foren. Nochtans zijn dat unieke ontmoetingsplaatsen met een enorm potentieel.

Daarom wordt meer dan een miljoen euro per jaar via PuurGent ingezet op de ondersteuning van de Gentse handel en horeca, zowel in het centrum als in de deelgemeenten (bijvoorbeeld voor acties als Braderie Publique, eindejaarsverlichting, Shop-op Zondag, enzovoort). Daarnaast komt er ook een nieuw terrasreglement dat uitbaters meer mogelijkheden biedt, maar dat ook rekening houdt met de leefbaarheid en uniformiteit per gebied. Voor het nachtleven komt er een actieplan nightlife dat samen met de sector wordt opgemaakt.

De markten worden de 21ste eeuw binnengeloodst met een nieuw, eigentijds reglement dat bijvoorbeeld een proefabonnement voor standhouders mogelijk maakt. Op die manier kunnen nieuwe concepten gemakkelijker uitgetest worden.

Ook de beleidsnota economie komt aan bod tijdens de debatcafés. Alle Gentenaars zijn welkom op zaterdag 28 maart 2020 om mee te debatteren over de materie. Inschrijven kan hier.