AlterEdu spoort de voedingsbodem voor competenties op

De jobs van morgen bestaan nog niet vandaag, maar misschien heb je het potentieel ervoor wel al in huis. AlterEdu en Liguris sporen het op.

AlterEdu

Wat als je als werkgever zou kunnen voorspellen wie van je medewerkers het makkelijkst te herscholen is tot een knelpuntfunctie? Of hoe je de taken in een groeiend team optimaal verdeelt? Met het AlterEdu-model kan het, bovendien relatief eenvoudig en wetenschappelijk onderbouwd.

Potentieel blootleggen

‘Of iemand geschikt was voor een job bepaalden we vroeger op basis van cv en diploma,’ zegt Tanika Kenens, die het AlterEdu-model ontwikkelde aan de universiteiten van Gent en Tilburg. ‘Vandaag wordt al veel meer naar onderliggende competenties gekeken. Maar als iemand bepaalde skills en competenties nooit heeft geleerd, hoe kun je dan weten hoe moeilijk of hoe makkelijk die persoon die competenties nog kan verwerven?’ Precies dat potentieel legt AlterEdu bloot, door te onderzoeken hoe iemand omgaat met informatie.

Van prognose naar impact

‘Mensen capteren informatie, verwerken die informatie en gaan ze vervolgens toepassen. Bij iedere stap doen je hersenen een bewerking, waardoor dezelfde informatie er uiteindelijk in ieders hoofd helemaal anders uitziet. Via een open vragenlijst waarin je geconfronteerd wordt met alledaagse situaties, brengen we in kaart hoe jouw hoofd informatie transformeert.’ In tien bedrijven en organisaties worden de resultaten van die bevraging nu gebruikt voor reskilling, upskilling en team design, binnen het project ‘Van prognose naar impact’ dat ondersteund wordt door het Arbeidspact voor Gent.

Reskilling: denkt jouw hoofd als een boekhouder?

In een van de cases is een organisatie dringend op zoek naar boekhouders. In die organisatie zijn er ook medewerkers voor wie een nieuwe functie wordt gezocht. Die hebben echter geen achtergrond in boekhouden. ‘Als eerste stap hebben we de huidige boekhouders van die organisatie de vragenlijst laten doorlopen en bekeken welke patronen zich aftekenen in de resultaten van die groep. Volgende stap is de kandidaat-boekhouders te testen en na te gaan in welke mate zij diezelfde patronen tonen en dus hoe moeilijk of makkelijk die verschillende mensen om te scholen zijn tot boekhouders. Eenvoudig gesteld: als je hoofd niet denkt als een boekhouder, zal het moeilijker zijn om jou op te leiden tot boekhouder, en omgekeerd.’

Een andere case speelt zich af bij een bank. ‘De jobs in de banksector veranderen snel. Sommige medewerkers blijken sneller mee te evolueren dan anderen. Als je weet dat die jobs in de toekomst nog sneller gaan evolueren, is het interessant om te weten hoe het komt dat sommigen sneller mee-evolueren dan anderen.’ Nog andere cases gaan over de reskilling van technische projectmanagers en van payrollmedewerkers. Met de resultaten moeten de bedrijven dan zelf aan de slag. ‘Wij leveren de inzichten. De economische beslissingen moeten zij zelf nemen.’

Team design

Ook voor team design wordt de tool ingezet, bijvoorbeeld in scale-ups of bij overnames. ‘Zo werken we samen met een bedrijf van vier vrienden dat nu vijf personen wil aanwerven. Wie zet je waar in zo’n geval? In de case van twee bedrijven die samensmelten, wordt er bekeken wie het best past in welke functie, maar ook wie het potentieel heeft om plaatsen in te vullen waarvoor ze ogenschijnlijk niet de juiste profielen hebben.’

AlterEdu en Liguris werkten ook een opleiding uit om de HR-verantwoordelijken van bedrijven en organisaties te leren omgaan met de complexe informatie die uit de AlterEdu-tool komt. ‘Eigenlijk willen we aan teams een nieuwe manier van communiceren overbrengen. Wie blijkt er bijvoorbeeld een enorm macro-overzicht te hebben en raakt daarom niet zo snel van de wijs? Wie blijkt er eigenlijk heel creatief en innovatief te zijn, zonder dat dat op het werk wordt ingezet? Dergelijke inzichten openen een dialoog.’

Dit project is een van de innovatieve projecten binnen het Arbeidspact voor Gent. Op stad.gent/arbeidspact vind je de andere projecten terug.