“Als onder­ne­mers­coach ben ik het klankbord van de ondernemer”

Hoe verdeel jij je work-life balans als ondernemer?

Ondernemen is tof en spannend, maar het zorgt ook vaak voor stress of burn-out klachten. Om die reden startte het ondernemingsloket Liantis een traject op waarmee ze ondernemers op meer dan enkel het administratieve en juridische luik willen ondersteunen. Marianne van der Wielen is ondernemerscoach en stond aan de wieg van dat traject. Wij gingen eens langs voor een boeiend gesprek. “Je houdt het ondernemerschap enkel vol als je een goeie balans vindt tussen de draagkracht en de draaglast.”   

Hallo Marianne, jij bent thuis in alle geheimen van een goeie work-life balans. Hoe en waarom heb je je daarin verdiept. 

Ik ben ondernemerscoach bij Liantis, waar ik een 18-tal jaar geleden een traject opstartte om ondernemers bij te staan in hun ondernemerschap. Tot dan was een ondernemersloket vooral een instantie die ondernemers op administratief en juridisch vlak bijstond. De toenmalige CEO vond dat we dat aanbod moesten uitbreiden zodat we ondernemers in de brede zin van het woord konden ondersteunen. Want in zekere zin staan ondernemers er altijd alleen voor. Problemen of twijfels kunnen ze vaak niet bespreken met hun omgeving. Als ondernemerscoach probeer ik daarom een klankbord met kennis van zaken te zijn.

Een klankbord, wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Dat valt moeilijk in een woord te vatten omdat het maatwerk is dat van ondernemer tot ondernemer verschilt. Per klant kijken we op basis van individuele gesprekken wat de noden van de ondernemer zijn en hoe hij of zij in het ondernemerschap staat. De aanpak verschilt dus elke keer heel erg. Maar meestal vertrekt het vanuit een ondernemer die niet meer weet hoe hij of zij alles geregeld moet krijgen.

Hebben veel ondernemers dan moeite met die juiste balans?

Ja, maar niet meer of niet minder dan gewone werknemers. Al durven we dat wel eens vergeten. Want een ondernemer loopt meestal niet te koop met zijn problemen. Vaak zien we dat ondernemers heel erg goed zijn in hun corebusiness, maar nog heel wat stappen moeten zetten in hun ondernemersskills. Want wanneer die skills niet helemaal op punt staan, kan dat voor heel wat stress en problemen zorgen. Zo stoppen 1 op de 2 ondernemers er binnen de 3 à 5 jaar mee. Ofwel omdat ze financieel in de problemen komen, ofwel omdat ze versmacht worden omdat er geen tijd meer is voor andere zaken. En dat is zonde, want ze zijn allebei met dezelfde goeie ambities gestart. Door je te laten begeleiden, kan je heel wat onheil voorkomen. Want ondernemen kan je leren.

De juiste balans is dus van levensbelang voor een ondernemer?

Uiteraard. Ik noem dat dan ook duurzaam ondernemen. Want je houdt een ondernemer carrière enkel vol wanneer je een goeie balans vindt tussen de draagkracht en de draaglast van je beroep. Hoeveel uur een ondernemer exact moet werken, daar kan ik niet over beslissen. Dat is ook iets persoonlijks. Al moet je als ondernemer wel goed je tijd indelen. Stel dat een bakker 60u per week werkt en die tijd enkel aan bakken besteedt, dan komt die in de problemen. Want daarnaast moet er ook nog heel wat ondernemend werk gebeuren. Als je daar geen rekening mee houdt, dan schiet er al snel geen tijd meer over voor ontspanning.

Wordt ontspannen dan te vaak als tijdverlies gezien?

Dat zou ik niet zeggen, maar ondernemers durven natuurlijk wel sneller dan werknemers in het rood gaan omdat ze voor zichzelf werken. Toch is het belangrijk om van tijd tot tijd te ontspannen en afstand te nemen. Zo kan je veel frisser naar je onderneming kijken. Door afstand te nemen kan je de zaken vanuit een helikopterperspectief bekijken en de dingen beter relativeren.

 

Zijn sommige ondernemers gevoeliger dan andere voor zo’n verstoorde work-life balans?

Net zoals bij werknemers schuilt er een gevaar bij mensen die te perfectionistisch zijn. Ondernemers waarbij goed nooit goed genoeg is lopen een sterk risico. Maar denk ook aan ondernemers die zich niet goed voorbereiden of personeel gaan aanwerven. En dan spelen er nog tal van privéfactoren. Want stel dat je als ondernemer plots vader of moeder wordt. Dan verandert dat de zaken ook. Kinderen kosten nu eenmaal tijd en slaap. We durven nogal eens onderschatten wat dat met je doet.

Zijn er trucjes om een betere work-life balans in de hand te werken?

Van algemene manieren of structuren ben ik geen fan. Daarom probeer ik het altijd op maat te houden. Maar als ik dan toch een algemene tip moet geven, zou ik aanraden om je steeds goed af te vragen of je het nog altijd allemaal graag doet. Als je voelt dat je moe wordt, trek je beter aan de alarmbel.  

Merk je een verschil tussen de generaties?

Ja, dat zie ik toch wel. Jonge mensen vragen gelukkig sneller hoe ze iets moeten doen. Ze wisselen veel vaker en sneller kennis uit. En ze durven ook makkelijker zeggen: genoeg is genoeg. Qua attitude kunnen de oudere ondernemers op dat vlak zeker nog iets van de jongere leren.

Heel boeiend allemaal. bedankt voor je tijd.