Duurzaamheidsmeters

Duurzaamheidsmeters helpen de Stad Gent en private ontwikkelaars om de duurzaamheid van stadsprojecten en economische sites te verhogen.

De Stad Gent en de Vlaamse Overheid hebben systemen ontwikkeld om de duurzaamheid te meten van stadsprojecten en economische sites (bedrijventerreinen, kantoorzones, ...). Private ontwikkelaars kunnen deze duurzaamheidsmeters gebruiken als inspiratiebron.

Een duurzaamheidsmeter heeft tal van voordelen:

  • duidelijkheid over wat duurzaamheid is, zowel voor de bouwheer als voor de architecten, studiebureaus, uitvoerders en bedrijvenverenigingen
  • voldoende ontwerpvrijheid voor de gebruikers
  • garantie dat duurzaamheid op een integrale wijze benaderd wordt door te streven naar samenhangende uitgangspunten en maatregelen
  • bewaking van de duurzaamheidsambities om zo een hogere kwaliteit van uitvoering te bereiken
  • aanwijzingen over de duurzaamheid in het hele proces, van locatiekeuze over ontwerp en realisatie tot beheer

Aparte duurzaamheidsmeters voor stadprojecten en economische sites

De Stad Gent heeft 2 duurzaamheidsmeters: 1 voor stadsprojecten en 1 voor economische sites.

Deze duurzaamheidsmeters worden nu al gebruikt als leidraad in verschillende stadsprojecten (Tondelier, Gent Sint-Pieters, Oude Dokken) en economische sites (Eiland Zwijnaarde, Wiedauwkaai – Wondelgemse Meersen).

In mei 2016 werd beslist om voor stadsprojecten voortaan de Vlaamse duurzaamheidsmeter Wijken (DZM Wijken) te gebruiken. Die is gelijkaardig aan die van de Stad qua inhoud en opbouw. Na een testperiode zal de Stad beslissen of ze ook overstapt naar de Vlaamse duurzaamheidsmeter voor economische sites.

Meer weten?

  • Info over de Gentse duurzaamheidsmeter economische sites vindt u in de documenten onderaan deze pagina. Wilt u aan de slag, dan vindt u er ook het rekenblad.
  • Info over de Gentse duurzaamheidsmeter stadsprojecten is op aanvraag nog digitaal te verkrijgen bij de Dienst Milieu en Klimaat.