Actieplan Culinair Gent

Het plan biedt een referentiekader voor lokale foodondernemers en definieert de acties van de Gentse Culinaire Raad.

Chef in keuken die eten klaarmaakt

Met dit plan wil de sector samen met Stad Gent de unieke Gentse positie in de culinaire wereld verder uitdragen en versterken. De nadruk ligt daarbij op lokale, ambachtelijke producten, uitzonderlijk vakmanschap en een levendige eet- en drinkcultuur met wereldse invloeden.

Ambitie

In Gent zetten ondernemers zich al jaren in om maatschappelijke trends creatief te vertalen naar een duurzaam aanbod. Je vindt hier een keuken naar elke mond. Vers en lokaal, maar ook alsmaar vaker vegetarisch en vegan. Gentenaars zijn durvers: vooruitstrevend met een groot doorzettingsvermogen en een drive voor kwaliteit en gastvrijheid. Het is dié mentaliteit die culinair Gent typeert en culinaire trendsetters aantrekt. Waarom ze zich verenigen? 

 • Bijdragen aan een duurzame toekomst van de Gentse eet- en drinkcultuur door:
  • Ondersteuning van bestaande en toekomstige horeca- en foodondernemers
  • Het bestendigen van de kwaliteit
  • Blijvend aantrekken en ondersteunen van nieuw talent, horecazaken en foodevents
 • Promoten van Gent als culinaire bestemming door:
  • Het leggen van de juiste accenten in de communicatie en customer journey
  • Het bereiken van de juiste doelgroepen
  • Culinaire linken te leggen met Gentse evenementen (bv. Van Eyck, OdeGand, Floraliën, Film Fest Gent, …)
  • Valorisering van Gentse culinaire producten en gerechten
 • Versterken van de connectie tussen Stad, foodondernemers, bewoners en bezoekers door:
  • Het opzetten van een ambassadeurstraject vanuit de Stad naar ondernemers toe waar het culinaire een belangrijke pijler in vormt
  • In open dialoog relevante topics m.b.t. culinair Gent bespreekbaar te maken

Situering in Vlaanderen

Gent biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Als hoofdstad van Oost-Vlaanderen en tweede grootste stad van Vlaanderen, maakt Gent integraal deel uit van de Vlaamse eet-en drinkcultuur. Via de website van Toerisme Vlaanderen kom je meer te weten over de culinaire profilering van Vlaanderen en het strategisch plan.  

Ook op nationaal niveau scoort Gent hoog als het op culinaire beleving aankomt. Uit een imago-onderzoek afgenomen in 2021 bij 3000 Belgen (waar o.a. gepeild werd naar de perceptie van de merkwaarden van Gent) blijkt dat maar liefst 70% van de Vlamingen en Brusselaars komen ter ontspanning en dat maar liefst 68% dit doet om op restaurant/café te gaan. 

Vorig jaar werd door PuurGent, de middenstandsorganisatie in Gent, een customer journey-traject uitgewerkt om het spreekwoordelijke pad dat een consument aflegt tijdens een dagje in Gent in kaart te brengen. Hiervoor werden desk researches, diepte-interviews, mystery visits en workshops uitgevoerd bij verschillende doelgroepen. Dit onderzoek had tot doel om inzicht te krijgen in het traject van de verschillende types bezoekers aan de Gentse binnenstad en zo te achterhalen wat de Gentse sterktes en zwaktes zijn. Hieruit bleek dat het culinaire aanbod in Gent als heel positief wordt ervaren. Gent als culinaire stad wordt duidelijk als beste beoordeeld ten opzichte van cultuur, shopping en nightlife. Vooral het grote aanbod voor ieders portemonnee of smaak wordt als heel positief ervaren, alsook de grote vertegenwoordiging van de vegetarische keuken.

Actieplan

Het opgestelde actieplan heeft tot doel het culinaire merkpaspoort tot leven te brengen. Jaarlijks wordt dit plan samen met de sector opgesteld en geëvalueerd.