Bouw nooddorp: timings en impact op de buurt

Bekijk de laatste updates rond planning, parkeerverbod en mogelijke hinder in de buurt tijdens de bouw van de tweede fase van het nooddorp.

Planning

UPDATE:  Door het natte weer en de vrieskoude van de voorbije weken zijn een aantal leveringen van woonunits niet doorgegaan. Daarom zullen de leveringen enkele weken langer duren en staat de laatste nu gepland op 29 februari 2024. 

Geplande leveringen 

Elke week worden er 10 woonunits geleverd met uitzonderlijk transport, dat volgens de wet 's nachts moet gebeuren. Er worden 6 modules in de nacht van woensdag op donderdag geleverd en 4 in de nacht van donderdag op vrijdag.

Alle woonunits komen in de Eikstraat aan rond middernacht. Op woensdag worden er 2 wooneenheden onmiddellijk begeleid naar het terrein van het nooddorp. Op woensdag en donderdag worden de andere 4 wooneenheden tijdelijk gestationeerd in de gele zone. Tussen 6 uur en 7.30 uur worden ze naar het terrein van het nooddorp gebracht. Tegen uiterlijk 11.30 uur zijn de transporten afgerond.

Parkeerverbod

Het parkeerverbod geldt van woensdag om 22 uur tot vrijdag om 12 uur in de rode en de gele zone in de Eikstraat.

Er zijn tijdelijke uitwijkplaatsen voor buurtbewoners om te parkeren in de blauwe zone.

Mogelijke hinder

  • Lichthinder tijdens de nacht. De transporten en hun begeleiding zijn voorzien van functionele- en veiligheidsverlichting. Dat is nodig om de transporten veilig te laten verlopen. Ook op het terrein van het nooddorp wordt extra verlichting voorzien voor de veiligheid.
  • Geluidshinder door het transport.
  •  De Eikstraat wordt tijdens de transporten van de woonunits eenrichtingsverkeer. Van woensdag om 22 uur tot donderdag om 12 uur en van donderdag om 22 uur tot vrijdag om 12 uur kan je enkel vanaf de Gentstraat richting Meerhoutstraat rijden. Er is een omleiding voorzien. 

Tijdens de levering wordt er ook steeds om 6 uur een hijskraan op het terrein van het nooddorp verwacht. De hijswerken zelf beginnen om 7 uur.

De kleurzones op de kaart

  • Rode zone: parkeerverbod tijdens leveringen
  • Gele zone: parkeerverbod. Is zone voor tijdelijk plaatsen van opleggers
  • Blauwe zone: tijdelijke uitwijkplaatsen voor buurtbewoners om te parkeren tijdens parkeerverbod