Stad stelt studieteam aan om na te denken over de toekomst van de Arsenaalsite

Situering
De Arsenaalsite ligt in de wijk Moscou en wordt begrensd door de spoorlijn tussen Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort. De site ligt naast de Brusselsesteenweg en dichtbij het E17 viaduct. Het is een groot terrein van 12 ha waarvan de NMBS eigenaar is. Binnenkort komt deze site leeg te staan. Vóór de arsenaalsite liggen twee percelen van AWV die als parking worden gebruikt, samen ruim één hectare groot.

Interessante ligging

De Arsenaalsite ligt naast een tram-en buslijn met een frequente verbinding naar het centrum en in de buurt van fietsroutes. Ook het Station van Gentbrugge en de op- en afritten naar de E40 en de E17 zijn vlakbij. De site heeft dus een sterk ontwikkeld mobiliteitsnetwerk en kan zich dus ontwikkelen tot een stedelijk knooppunt.

Zo’n knooppunt is een plek met een sterk ontwikkeld mobiliteitsnetwerk én/of bovenlokale stedelijke voorzieningen zoals scholen, kantoren, winkels, aangevuld met wonen. Deze stedelijke knooppunten bedienen stadsdelen, eerder dan wijken. Gentenaars maken gebruik van deze plek, maar ook niet-Gentenaars komen er vanwege de functies die er zijn, of vanwege het aanwezige mobiliteitsnetwerk.

Ambitie van de Stad

De Stad wil de Arsenaalsite ontwikkelen tot een stedelijk knooppunt. Tegelijkertijd wil de Stad ook tegemoet komen aan een aantal economische en maatschappelijke noden. Zo kan de site plaats bieden aan (jonge) maakbedrijven die passen binnen een stedelijk weefsel. Het kan de plek worden waar stedelijke werkplaatsen innovatief werken vanuit hedendaagse maatschappelijke uitdagingen zoals een  ecosysteem tussen buurt en bedrijven.

Studiebureau aan het werk

De Stad stelde, samen met de NMBS, een studieteam aan om te onderzoeken hoe de Arsenaalsite kan uitgebouwd worden tot een stedelijk knooppunt. De Stad kreeg hiervoor subsidies van de Vlaamse Overheid. Het gekozen team is een samenwerking tussen Trans (uit Gent), Idea (uit Brussel), RE-ST (uit Antwerpen) en Cluster (uit Antwerpen).

Het studieteam moet een antwoord bieden op de vraag hoe de Stad bij de uitbouw van een stedelijk knooppunt kan inspelen op nieuwe maatschappelijke behoeften en bijhorende ruimtevragen. Het studieteam moet hiervoor ook vernieuwende beheersvormen aanreiken. Ze krijgen hiervoor 10 maanden tijd.

Dit zal het studieteam doen aan de hand van een aantal onderzoeksvragen:

  • Welke ruimtelijke bouwstenen zijn nodig om de site te ontwikkelen, met respect voor het industrieel erfgoed?
  • Hoe maken we een eco-systeem op de site?
  • Welke beheersvorm houdt rekening met de nodige flexibiliteit en tijdelijkheid?  
  • Hoe zorgen we voor een evenwicht tussen ruimtelijk-programmatorische wensen en de verwachte waardebepaling?

We houden jullie verder op de hoogte tijdens het verloop van de studie.

Meer informatie:

Liesbeth Bultinck
Stedelijke Vernieuwing
09 266 82 34
liesbeth.bultinck@stad.gent