Arsenaalsite wordt een nieuw verweven stadsdeel met de klemtoon op economie

De komende jaren verandert er heel wat op het Arsenaal. In afwachting van de definitieve invulling, start een tijdelijke invulling in 2023.

Op de site kan een mix komen van woon-, werk- en stedelijke functies waar de klemtoon op economie ligt en met respect voor het bouwkundig erfgoed.

Zo'n ontwikkeling vergt echter tijd. Daarom start er vanaf de zomer 2023 een tijdelijke invulling. Zo kan de site in tussentijd al opengesteld worden om plaats te bieden aan bepaalde functies zoals bedrijven, sport en cultuur.

Tijdens de maanden september en oktober 2022 werd er al een korte tijdelijke invulling door vzw Cultuurplatform georganiseerd op het voorste deel van de site. Deze periode vormde een testcase voor de latere tijdelijke invulling.

Stedelijk knooppunt

De 12 hectare grote Arsenaalsite, in eigendom van NMBS, is gelegen op een strategische locatie in de nabijheid van de E17 en de N9 Brusselstesteenweg. De site is vlot bereikbaar met zowel trein, tram als bus en heeft de capaciteit om zich verder te ontwikkelen tot een belangrijk stedelijk knooppunt.

Ruim een jaar onderzocht een studiebureau in opdracht van de Stad Gent en NMBS hoe de Arsenaalsite een vernieuwend, verweven en verbonden stadsdeel kan worden. Het stadsbestuur keurde de krachtlijnen van deze studie goed. De toekomstige eigenaar moet zich baseren op die visie, rekening houden met de erfgoedwaarde van de gebouwen, met de draagkracht van de buurt en met de geldende beperkingen qua bouwhoogtes. Om alles goed uit te werken, moeten er zowel voor de tijdelijke als voor de definitieve invulling van de site participatieve trajecten worden opgezet met alle belanghebbenden.

Nieuw stadsdeel met alle voorzieningen

Op de site kan een mix komen van woon-, werk- en stedelijke functies met een klemtoon op duurzame economische ontwikkelingen. De site is de ideale locatie voor onder andere startende (maak)bedrijven en scale-ups om te experimenteren, te testen en door te groeien. Daarnaast kan een beperkt deel van de economische ruimte ook ingenomen worden door duurzame, stedelijke logistiek. Om tot een verweven stadsdeel te komen, kan er ook ruimte komen voor diverse vormen van wonen (onder andere 20% sociaal wonen en 20% budgethuur) én voor een extra aanbod rond opleidingen, sport en cultuur.

Er gaat ook aandacht naar de Arsenaalsite als een plek van samenkomst en samenwerking voor de ruimere buurt. Denk daarbij aan het meervoudige gebruik van ruimtes, gemeenschappelijke afvalverwerking, gedeelde vergaderruimtes, enzovoort. Het nieuwe stadsdeel moet ook een goede aansluiting hebben met de omliggende woningen, zodat ook die bewoners de site kunnen gebruiken en er een meerwaarde is voor de buurt.

De site, opgericht in 1881, herbergt tot slot waardevol industrieel erfgoed, zoals gebouwen en sporen. Ook daar zal de toekomstige ontwikkelaar rekening mee moeten houden. Ook ontharding en het inpassen van nieuwe pleinen en groenzones behoren tot de toekomstvisie voor de site.

Tijdelijke invulling

In afwachting van de definitieve stedelijke ontwikkeling van ‘Het Arsenaal’ wil de nieuwe eigenaar, het consortium 3PK Arsenaal, in samenwerking met de Stad Gent plek te bieden aan een tijdelijke invulling. Dit om leegstand en verwaarlozing te vermijden. Bedoeling is dat de tijdelijke invulling zoveel als mogelijk de toekomstvisie voor het terrein weerspiegelt. 

Het gaat onder andere om sport- en culturele activiteiten, events en economische bedrijvigheid . Kortom, een brede waaier aan activiteiten. 

Een goede verstandhouding met de buurt is van groot belang. Daarom organiseert de Stad Gent op geregelde tijdstippen momenten om de buurt te informeren en te betrekken.

Nieuwsbrief Arsenaal

De eerste nieuwsbrief over de Arsenaalsite en omgeving is een feit. Onderaan deze pagina kan je de nieuwsbrief downloaden. Je leest er de laatste stand van zaken. 

 

Fotograferen op de Arsenaalsite

Fotograferen op de Arsenaalsite

Wie de Arsenaalsite wil fotograferen of filmen, kan Alexander Proot van Arsenaal 3PK contacteren via alexander.proot@monument-realestate.be.

dit is de link naar de website van Arsenaal 3PK

Veel gestelde vragen over de Arsenaalsite