Kruispunt Peter Benoitlaan - Oscar De Gruyterstraat - zicht 5.jpg
Toekomstbeeld kruispunt Peter Benoitlaan met de Oscar De Gruyterstraat

Jules de Saint-Genoisstraat en omgeving: in ontwerpfase

De Stad Gent en FARYS plannen de volledige heraanleg van de Jules de Saint-Genoisstraat en omgeving.

De voorontwerpplannen zijn klaar en we stellen ze graag aan u voor.

Projectzone

 • Peter Benoitlaan
 • Jules de Saint-Genoisstraat
 • Alfons Biebuycklaan
 • Gontrodestraat (van de Peter Benoitlaan tot net voor de Heidestraat)

Ontwerp & Mobiliteit

 • Peter Benoitlaan:​
  • éénrichtingsverkeer vanuit Brusselsesteenweg
  • dubbelrichtingsverkeer vanaf het kruispunt met de Oscar de Gruyterstraat
  • ruime aandacht voor veilig en functioneel fietsverkeer
  • nieuwe fietssuggestiestroken in beide richtingen (tussen de Brusselsesteenweg en de Oscar de Gruyterstraat)
  • extra fietsenstallingen waar mogelijk
 • Jules de Saint-Genoisstraat
  (deel tussen de Alfons Biebuycklaan en de Gontrodestraat)
  • deze straat wordt een woonerf
   (= autoluwe straat waarin voetgangers voorrang hebben)
  • éénrichtingsverkeer richting Moscouviaduct
  • extra fietsenstallingen waar mogelijk

 • Jules de Saint-Genoisstraat
  (deel tussen de Alfons Biebuycklaan en de Brusselsesteenweg)
  • nieuwe fietssuggestiestroken
  • éénzijdig parkeren
  • extra fietsenstallingen waar mogelijk

 • Alfons Biebuycklaan
  • éénrichtingsverkeer richting Jules de Saint-Genoisstraat
  • éénzijdig parkeren
  • nieuwe fietssuggestiestroken
  • extra fietsenstallingen waar mogelijk

 • Gontrodestraat
  • dubbelrichtingsverkeer tot aan het Vijverhof
  • éénrichtingsverkeer vanaf het Vijverhof tot aan het kruispunt met de Priesterstraat
  • invoering van langs- i.p.v. dwarsparkeren aan beide zijden van de straat
  • extra fietsenstallingen waar mogelijk

Groen

In alle straten is er ruime aandacht voor meer groen in het straatbeeld

 • Bomen in parkeerstroken waar mogelijk
 • Plantvakken waar mogelijk
 • Ruimte voor straatgeveltuintjes
 • Pleintje op kruispunt van de Peter Benoitlaan met de Oscar de Gruyterstraat krijgt mooie groene invulling en ruimte voor spelen en ontmoeting

Rioleringswerken

FARYS staat in voor de heraanleg van het rioleringsstelsel.

Timing en nutswerken

De timing voor de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken ligt nog niet vast. De Stad Gent en FARYS zullen u hierover tijdig informeren.

Er zullen vooraf werken gebeuren aan de nutsleidingen (voor water, elektriciteit, enz...). U ontvangt hierover tijdig informatie via bewonersbrieven van de nutsmaatschappijen zelf.

Bewonersbrief Jules de Saint-Genoisstraat en omgeving

Lees hier de meest recente bewonersbrief PDF (216.33 KB)