Openbare verlichting op straat
Openbare verlichting op straat

Verlichting op het openbaar domein

Waar meld ik defecte straatlampen? Wat met lichtpunten en kabels op mijn gevel bij gevelwerken? Wie is eigenaar van bepaalde verlichting?

Wie beheert welke openbare verlichting?

Niet alle verlichting op het Gentse grondgebied is eigendom van de Stad Gent.
Ook andere overheden of instellingen zoals Infrabel, De Vlaamse Waterweg of het Vlaams Gewest kunnen openbare verlichting plaatsen op het openbaar domein.

 • Wil je checken of een lichtpunt van de Stad Gent is?
  Dat kan, surf naar www.straatlampen.be, en geef de straatnaam in op het kaartje. Verschijnen er nadien geen lichtpunten op het kaartje, dan zijn ze niet in het beheer van de Stad Gent.
   
 • Is de Stad Gent niet de beheerder van de verlichting, maar heb je toch een vraag?
  Contacteer dan openbareverlichting@stad.gent, de Lichtcel zoekt dan uit wie dan wel verantwoordelijk is. Geef duidelijk mee waar het lichtpunt precies staat.  Het is ook altijd handig wanneer het nummer op de paal of op het aansluitingskastje kan meegeven.

Plan je gevelwerken? Maar hangt er een lichtpunt, kabel of aansluitingskastje in de weg?

Wil je deze tijdelijk laten wegnemen om kleinere werken uit te voeren?

 • contacteer de Lichtcel (openbareverlichting@stad.gent) en geef volgende info door: timing, startdatum, adres van de werken, gegevens van de eigenaar, enz...
 • leg uit welke werken je wanneer gaat uitvoeren (bijvoorbeeld het aanbrengen van gevelbepleistering)
 • neem best contact op ten laatste 2 maanden voor de start van de gevelwerken
 • laat nadien zeker ook weten wanneer de werken zijn afgerond, daarna wordt de openbare verlichting weer op dezelfde plaats teruggehangen

Plan je grondige werken en breng je wijzigingen aan, aan je voorgevel?

 • contacteer de Lichtcel (openbareverlichting@stad.gent) en geef volgende info door: timing, startdatum, adres van de werken, gegevens van de eigenaar, enz...
 • bezorg een doorsnedeplan en een plan van het vooraanzicht van je gevel
 • beschrijf hoe en met welke materialen de nieuwe gevel zal worden opgebouwd, dat is belangrijke info voor Fluvius om te bepalen hoe ze nadien de openbare verlichting (inclusief toebehoren) weer technisch kunnen bevestigen
 • laat weten wanneer de werken zijn afgerond
 • ook hier is het de bedoeling om alle openbare verlichting nadien op dezelfde plaats terug te hangen

Hou rekening met eventuele kosten

 • kan na de werken de openbare verlichting gewoon weer op dezelfde plaats terugkomen? in dat geval worden geen kosten doorgerekend aan de eigenaar
 • moeten er voor de gevelwerken lichtpunten, kabels of aansluitingskastjes effectief worden verplaatst? dan worden de kosten hiervoor wel doorgerekend aan de eigenaar
 • de minimumprijs hiervoor bedraagt toch al snel 600 €
 • moet er bijvoorbeeld een langere afstand worden overbrugd met de bekabeling, of zijn bijkomende technische ingrepen nodig, dan kan de prijs van de werken nog hoger oplopen
 • hou hier dus zeker rekening mee bij het ontwerp van je nieuwe gevel

Moet er voor je werken tijdelijk een verlichtingspaal worden weggenomen of verplaatst?

 • contacteer de Lichtcel (openbareverlichting@stad.gent) en geef volgende info door: timing, startdatum, adres van de werken, gegevens van de eigenaar, enz...
 • doe dit zeker 2 maanden voor de start van de werken
 • de kosten voor deze werken, het voorbereidend technisch onderzoek, het materiaal en de uitvoeringskosten worden doorgerekend aan de eigenaar
 • het kost minstens 1.000 € om een verlichtingspaal tijdelijk te laten wegnemen

Verlichtingspalen mag je niet gebruiken om zaken aan op te hangen

Borden, vlaggen, of andere zaken mag je niet vastmaken aan verlichtingspalen. In uitzonderlijke gevallen kan dit wel, maar dan is er expliciete toestemming nodig van de Lichtcel (openbareverlichting@stad.gent). Het is niet toegelaten om gaten of openingen te maken in de verlichtingspalen. Dat is gevaarlijk.

Straatverlichting plaatsen? We laten er eerst grondig ons licht over schijnen!

De Stad Gent laat het ontwerp en het studiewerk van het verlichtingsplan over aan Fluvius (IMEWO). Een grote invalsweg, een beluik of een straat binnen een verkaveling? Ze hebben allemaal verschillende noden, eigen functies en een andere impact op de omgeving. De eigenheid van een straat bepaalt dan ook hoe we de verlichting er best ontwerpen en hoe sterk het licht er moet zijn. Fluvius maakt op basis van al deze zaken een verlichtingsontwerp.

Gaan we bij de Stad akkoord met dit ontwerp, dan kiezen wij het type armatuur. Wanneer de plannen goedgekeurd zijn door het college van burgemeester en schepenen dan bestelt Fluvius de materialen. Soms duurt het een aantal maanden voordat die beschikbaar zijn. Vaak zijn er ook voorbereidende kabelwerken nodig en moet de straat of het voetpad tijdelijk worden opengebroken. Op die manier zit er al snel een periode van 6 maanden tussen de beslissing tot het plaatsen van (nieuwe) verlichting en het in werking stellen ervan.

Waarom kiezen we ervoor om bepaalde locaties niet te verlichten?

 • De beslissing gebeurt altijd na grondig onderzoek en zorgvuldige evaluatie. Vaak wordt er pas beslist na overleg met meerdere diensten zoals de Politie, andere veiligheidsdiensten en/ of de Groendienst.
 • We houden ook rekening met bepalingen binnen het Gentse Lichtplan, voorwaarden opgelegd door hogere overheden, data van veiligheidsdiensten, de nabijheid van andere verlichte routes,...
 • Verder bepalen ecologische, economische of technische aspecten nog mee of we openbare verlichting plaatsen. Meer en meer moet een stad of gemeente ook rekening houden met fauna en flora en bepalingen die daarover worden opgelegd. De Stad Gent baseert zich eveneens op richtlijnen van bijvoorbeeld het Vlaams Gewest en andere Belgische of Europese normen.

LED 3000K is de nieuwe norm

 • Conform het Gentse Lichtplan gebruikt de Stad Gent standaard ledlampen met lichtkleur 3000 K(elvin). Dit is een warm wit licht dat we stadsbreed toepassen. Alle nieuwe verlichting die we nu plaatsen is van dit type LED verlichting.
 • De oranje straatlampen die je op sommige plaatsen nog ziet, zijn oudere lampen met gasontlading. Dit type verlichting zal in de komende jaren verdwijnen.