Terugbetaling van een selectie vervoersalternatieven voor particulieren bij het slopen van een bromfiets

Breng je oude brommer naar een erkend sloopcentrum en ontvang tot 500 euro subsidie voor terugbetaling van meerdere vervoersalternatieven.

Inhoud

Waarover gaat het?

Lever je een oude bromfiets in bij een erkend sloopcentrum en ben jij ingeschreven in Gent, dan kan je een subsidie krijgen. Hiermee kan je de terugbetaling krijgen voor één of meer vervoersalternatieven met een maximum van 500 euro. Kies uit deze vervoersalternatieven:

 • aankoop van een (elektrische) (bak)fiets, speed pedelec of elektrische bromfiets 
 • huur van een (elektrische) (bak)fiets, speed pedelec of elektrische bromfiets 
 • aankoop van een gebruikersabonnement/bundel/pakket bij een erkende autodeelorganisatie,
 • Omnipas voor openbaar vervoer
 • Omnipas 65+ voor openbaar vervoer
 • Buzzy Pazz voor openbaar vervoer
 • Vervoergarantie/verhoogde tegemoetkoming voor openbaar vervoer; dit is een abonnement (Buzzy Pazz of Omnipas) aan verminderd tarief.

Je kan de terugbetaling aanvragen tot 31 oktober 2025.

Wat zijn de voorwaarden?

Voor de ingeleverde bromfiets

 • De aanvrager toont aan dat de bromfiets met Belgisch kenteken werd geschrapt en ingeleverd bij een erkend sloopcentrum.
 • Het inschrijvingsbewijs staat op naam van de aanvrager of van een persoon officieel geregistreerd als inwonend gezinslid en gedomicilieerd op het adres van de aanvrager
 • Het afgiftebewijs bevat de verplichte gegevens, het chassisnummer en toont aan dat het om een L1e-voertuig gaat.
 • De datum van de laatste inschrijving van de bromfiets dateert van vóór 1 januari 2022.
 • De bromfiets had op het moment van de inlevering een geldig positief keuringsattest.
 • De inlevering van een nummerplaat van een ander type voertuig of van een buitenlandse nummerplaat, komt niet in aanmerking. Ook de inlevering van een leasingvoertuig geeft geen recht op de subsidie.

Voor de aankoop van de nieuwe (elektrische) (bak)fiets, speed pedelec of elektrische bromfiets

 • Het moet een nieuwe (elektrische) twee- of driewieler zijn.
 • De (elektrische) twee- of driewieler wordt gebruikt door de aankoper of door een persoon die officieel geregistreerd staat als inwonend gezinslid van de aankoper, gedomicilieerd op hetzelfde adres.
 • Op de factuur en bijhorend betalingsbewijs staat de aankoopdatum en de aard van het product.
 • Je mag de (elektrische) twee- of driewieler gedurende 2 jaar na de beslissing tot toekenning van de subsidie niet doorverkopen of wegschenken.
 • De subsidie kan slechts eenmaal uitgekeerd worden.

Voor de huur van een (elektrische) (bak)fiets, speed pedelec of elektrische bromfiets 

Het gaat over een gebruikersabonnement (pakket, bundel,…) bij een fietsdeel- of fietsverhuurorganisatie, waarmee de aanvrager een (elektrische) (bak)fiets, speed pedelec of elektrische bromfiets voor een bepaalde periode huurt, al dan niet met inbegrip van onderhoud, herstelling of vervanging. 

Voor de aankoop van een gebruikersabonnement/bundel/pakket bij een erkende deelorganisatie

 • Het gaat over een gebruikersabonnement (bundel, pakket,…) bij een erkende autodeelorganisatie, waarmee de aanvrager een (elektrische) auto voor een bepaalde periode of een bepaald aantal kilometers gebruikt. 
 • Het volstaat om een kopie van de laatste gebruiksfactuur met het aantal gereden kilometers door te sturen. Het is zowel mogelijk om telkens per maand een aanvraag in te dienen of (administratief eenvoudiger!) een aanvraag in te dienen met facturen van een aantal maanden. Let er wel op dat je eerste aanvraag ten laatste 12 maanden na sloping binnen is.
 • Ontdek hier de voordelen van autodelen. 

Voor (gedeeltelijke) terugbetaling van OV-abonnement van De Lijn

 • Het OV-abonnement betreft een abonnement voor openbaar vervoer aangeboden door de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, nl. Omnipas, Omnipas 65+, Buzzypas, vervoergarantie/verhoogde tegemoetkoming.
 • Het OV-abonnement wordt gebruikt door de aankoper of door een persoon die officieel geregistreerd staat als inwonend gezinslid van de aankoper, gedomicilieerd op hetzelfde adres en ouder dan 14 jaar.
 • De gebruiker legt de nodige bewijsstukken met start-en einddatum en de effectief betaalde kostprijs voor.

 De Stad kent de subsidies toe zolang er budget is.

 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie van de Stad Gent bedraagt maximum 500 euro. Een gezin kan per adres de subsidies van de verschillende vervoersalternatieven cumuleren tot maximaal 500 euro.

Wat heb je nodig?

Over de gesloopte bromfiets

 • Een kopie van het inschrijvingsbewijs van de gesloopte bromfiets
 • Een kopie van het attest van inlevering bij een erkend sloopcentrum;
 • Een kopie van een positief keuringsattest

Voor de terugbetaling van OV-abonnement bij De Lijn:

 • Een kopie van het bewijs van de kostprijs
 • Een kopie van het bewijs van begin- en einddatum abonnement
 • Een bewijs van de naam van de aanvrager of inwonend gezinslid

Voor de aankoop van de nieuwe (elektrische) (bak)fiets, speed pedelec of elektrische bromfiets

 • Een kopie van de factuur
 • Een kopie van het inschrijvingsbewijs indien relevant

Voor de huur van een de nieuwe (elektrische) (bak)fiets, speed pedelec of elektrische bromfiets

Een kopie van de factuur van het gebruikersabonnement 

Voor de aankoop van een gebruikersabonnement bij een erkende autodeelorganisatie

Een kopie van de factuur van het gebruikersabonnement 

 

Aanvraag van de subsidie

Wanneer?

 • Je doet de eerste subsidieaanvraag maximaal 12 maanden na de schrappingsdatum en de facturen en bijhorende betalingsbewijzen dateren van maximaal 12 maanden vóór de schrappingsdatum.
 • Eventuele facturen en bijhorende betalingsbewijzen voor de gemaakte kosten werden maximaal 12 maanden vóór de schrappingsdatum gemaakt.
 • De laatste subsidieaanvraag incl. eventuele facturen en bijhorende betalingsbewijzen voor de gemaakte kosten gebeurt uiterlijk op 31 oktober 2025.

Hoe?

Vraag jouw subsidie of terugbetaling aan via het online webformulier of het downloadbare aanvraagformulier
Neem de nodige bewijsstukken in elektronische of papieren versie en eventueel jouw token of elektronische identiteitskaart bij de hand, als je online wil ondertekenen.

Gemakkelijk en snel:

 • Vul het webformulier op deze pagina in.
 • Upload de bewijsstukken.
 • Onderteken met jouw token of elektronische identiteitskaart.

Minder snel:

 • Download het aanvraagformulier, of vraag het aan bij de Dienst Milieu en Klimaat. Druk het af en vul in.
 • Voeg de bewijsstukken toe.
 • Verzend je aanvraag in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1 te 9000 Gent.

Ontvangstmelding

Na goede ontvangst van de aanvraag krijg je een schriftelijke ontvangstmelding. 

Wil je na indienen weten wat de stand van zaken van je dossier is?

 • Surf naar www.mijnburgerprofiel.be;
 • Meld je aan als je nog niet aangemeld bent;
 • Je vindt de laatste status van je dossier bij de meldingen.

Beoordeling, beslissing en uitbetaling

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag en vraagt bijkomende bewijsstukken op indien nodig. Er is een controle ter plaatse mogelijk. De Dienst Milieu en Klimaat adviseert het college van burgemeester en schepenen, die op basis hiervan een beslissing neemt.

Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op uw post- of bankrekening.
Je verbindt je ertoe de Stad Gent onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van jouw post- of bankrekeningnummer.

Regelgeving

Subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit voor particulieren voor de periode 2023-2025