Wijziging vergunning autovrij gebied voor leveringen

Leveranciers kunnen vanaf 15 januari 2023 een dagvergunning voor het autovrij gebied aanvragen. Bij overmacht kan dit ook achteraf.

Wat wijzigt er?

Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad in november zullen de wijzigingen van het reglement voor toegang tot autovrije gebieden en doorrijdvergunningen ingaan vanaf 15 januari 2023.

Dagvergunning voor levering in autovrij gebied

Momenteel kunnen deze doelgroepen enkel een jaarvergunning aanvragen om een levering uit te voeren in het autovrij gebied. Na de reglementswijziging zal een leverancier, distributeur, transporteur of koerier ook de mogelijkheid hebben om een dagvergunning of een vergunning voor een beperkte periode aan te vragen. Hiervoor moet je voor die periode een bewijs van bestemming in het autovrij gebied kunnen voorleggen.

VoorbeeldEen leverancier moet een éénmalige levering uitvoeren bij de klant, de leverancier moet hiervoor geen jaarvergunning meer aanvragen maar kan een vergunning voor één of meerdere dagen aanvragen.

Ben je door overmacht het autovrij gebied al binnengereden? Vraag je vergunning achteraf aan.

Het wordt mogelijk voor een leverancier, distributeur, transporteur of koerier om een vergunning achteraf aan te vragen nadat je het autovrij gebied bent binnengereden. Om een vergunning achteraf te verkrijgen, is het nodig om aan te tonen dat het over een geval van overmacht gaat. 

Voorbeeld: Een café heeft geen rekening gehouden met een onverwachte volkstoeloop en belt zijn leverancier op om extra drank te bestellen. De leverancier kan zich hiervoor binnen de 3 werkdagen na het leveren van de bestelling in regel stellen door de vergunning achteraf aan te vragen om zo een GAS-boete te vermijden. Belangrijk, de venstertijden blijven van toepassing.

Mandaat voor een natuurlijk persoon

Laat iemand anders jouw vergunningen aanvragen en beheren

Je kan vanaf nu een mandaat geven aan iemand anders om jouw vergunningen te beheren of aan te vragen in het e-loket van het Mobiliteitsbedrijf Gent.

Dit kan helpen om verschillende redenen:

  • Je kan niet voldoende overweg met een computer om je weg te vinden in het e-loket.
  • Je beheert de taal niet voldoende.
  • Je bent door omstandigheden (reis, ziekte, beperking, defect of andere) niet in staat om de vergunning zelf aan te vragen.
  • Je deelt een garage en laat iemand anders toe om ook voertuigen in de vergunning te laten registreren.

Wil je het mandaat geven aan iemand anders? Volg deze stappen.