Vierkant groen op kruispunt in Sint-Amandsberg van start

Alle fietsers en voetgangers krijgen tegelijk groen licht, terwijl auto’s en vrachtwagens even moeten wachten.

Het kruispunt Grondwetlaan-Visitatiestraat wordt een pak veiliger. Vanaf vrijdag 1 juli wordt er gewerkt met 'vierkant groen'. Dat betekent dat alle fietsers en voetgangers uit de verschillende richtingen tegelijk groen licht krijgen, terwijl auto's en vrachtwagens even moeten wachten.

Om het kruispunt van de Grondwetlaan met de Visitatiestraat in Sint-Amandsberg veiliger te maken, wordt er vanaf vrijdag 1 juli 2022 gewerkt met 'vierkant groen'. Als een voetganger of fietser een drukknop aan een verkeerslicht gebruikt, krijgen nadien alle voetgangers en fietsers uit alle richtingen groen licht. Voor de fietsers is dat een groen fietser-icoontje met vier pijltjes. Fietsers mogen in alle richtingen oversteken, maar moeten voorrang verlenen aan voetgangers op het zebrapad. Auto's en vrachtwagens mogen het kruispunt niet op.

Dit kruispunt wordt op termijn heraangelegd, maar daar kunnen we niet op wachten. We maken het nu al veiliger voor fietsers en voetgangers. Met vierkant groen komen ze niet meer in conflict met gemotoriseerd verkeer. Door het kruispunt in te snoeren, vertragen we het verkeer.

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Intussen is het kruispunt ook iets anders ingericht. Via fietspaden worden fietsers op een veilige manier naar een apart verkeerslicht voor fietsers geleid. Daar kunnen ze het vierkant groen via een drukknop in werking zetten. Dankzij het systeem worden zwakke weggebruikers van auto’s en vrachtwagens gescheiden en worden dodehoekongevallen voorkomen.