Ver­gun­nin­gen­sys­teem autovrij gebied wordt gebruiks­vrien­de­lij­ker

Het systeem wordt gebruiksvriendelijker, zal beschikbaar zijn via de smartphone en de Stad investeert ook in de privacy en de veiligheid.

Het vergunningensysteem voor het autovrij gebied krijgt een update om aanvragen eenvoudiger te maken. Het systeem wordt gebruiksvriendelijker, zal beschikbaar zijn via de smartphone en de Stad investeert ook in de privacy en de veiligheid.

In het najaar van 2021 wordt het vergunningensysteem voor het autovrij gebied aangepast. De bedoeling is om de aanvragen eenvoudiger te maken, en het gebruik van de vergunningen te beperken tot wie echt een bestemming heeft in het autovrij gebied.

Wat is er nieuw?

Het e-loket wordt gebruiksvriendelijker en toegankelijk met de smartphone. Gebruikers zullen er net als op andere overheidswebsites enkel nog kunnen inloggen met hun eID of via Itsme. De Stad investeert daarmee nog meer in de privacy en de veiligheid van de tool. Op het e-loket zullen zowel parkeervergunningen als vergunningen autovrij gebied aangevraagd kunnen worden. De gebruiker moet dus maar één keer inloggen.

Bestuurders die met een deelwagen rijden, kunnen dat ingeven op het e-loket in hun bestaande vergunning. Mensen die een tweede verblijf hebben in het autovrij gebied, kunnen een jaarvergunning aanvragen zoals die van de bewoners van het autovrij gebied.

Huisartsen, zorgkundigen, vroedvrouwen, en mensen in de thuis- en gezinszorg kunnen met een eigen vergunning tot in de autovrije gebieden rijden. Ook mantelzorgers kunnen nu een vergunning aanvragen voor het gebied waar ze mantelzorg toedienen. Andere zorgverstrekkers kunnen een inrit laten registreren door een bewoner. Bedrijven die werken komen uitvoeren, krijgen een vergunning voor de periode van die werkzaamheden.

Het ver­gun­nin­gen­sys­teem was toe aan een update. Het nieuwe systeem gaat mee met zijn tijd en is gebruiks­vrien­de­lij­ker. Daarnaast zal het de kwaliteit van het autovrijgebied verbeteren voor voetgangers en fietsers, maar ook voor wie er woont en werkt.

Filip Watteeuw , schepen van Mobiliteit

Waarvoor dient een vergunning?

In de autovrije gebieden zijn er géén parkeerplaatsen op de openbare weg. De vergunning dient om er materiaal of personen af te zetten of op te halen, of naar een privéparkeerplaats of garage te rijden. Wie zonder vergunning het autovrij gebied binnenrijdt, riskeert een GAS-boete van 58 euro.

Alle vergunninghouders krijgen gedetailleerde informatie toegestuurd in de loop van oktober.

Voor andere vragen over het autovrij gebied, kunnen ze het Mobiliteitsbedrijf contacteren via mobiliteit.autovrijgebied@stad.gent.