Nieuwe fiets- en voet­gan­gers­on­der­door­gang aan Coupure geopend

Die zorgt voor een vlotte verbinding onder het kruispunt Contributiestraat, Nieuwewandeling, Coupure Links en het Jan van Hembysebolwerk.

De nieuwe fiets- en voetgangersonderdoorgang onder de Contributiestraat is vandaag, maandag 16 mei 2022, geopend. De onderdoorgang zorgt voor een veilige en vlotte verbinding onder het kruispunt Contributiestraat, Nieuwewandeling, Coupure Links en het Jan van Hembysebolwerk.

De nieuwe fietsonderdoorgang loopt via een helling aan Coupure Links, steekt vervolgens door onder de Contributiestraat en takt terug aan op de oever van het Jan van Hembysebolwerk. De realisatie van de onderdoorgang kadert in een ruimere werf. Daarbinnen is de Tweegatenbrug ondertussen ook vernieuwd, waardoor voetgangers en fietsers een eigen veilig traject kunnen volgen en zo vlot de onderdoorgang kunnen bereiken.

Deze nieuwe fiets­on­der­door­gang is opnieuw een mijlpaal voor Gent Fietsstad. Hij verhoogt het comfort en de veiligheid op de drukste fietsas van Gent. Fietsers kunnen zonder conflict het autoverkeer op de Nieuwe Wandeling kruisen.

Filip Watteeuw , schepen van Mobiliteit

Een route zoals die langs de Coupure wordt zo druk gebruikt dat zeker tijdens de spitsuren heuse fietsfiles ontstaan. Door de nieuwe fietsbrug en fiets­on­der­door­gang waar we met de Provincie financieel aan bijdragen, krijgen die opstoppingen geen kans meer en wordt het comfort en de veiligheid van fietsers fors verhoogd.

Riet Gillis , gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen

Aannemer start op kruispunt

De volledige werf is nog niet afgerond. De aannemer start vandaag aan de herinrichting van het kruispunt Contributiestraat, Nieuwewandeling met de Coupure Links en het Jan van Hembysebolwerk. Deze werken duren tot aan het bouwverlof van 2022. Openbaar vervoer en autoverkeer kunnen tijdens deze werken enkel nog staduitwaarts rijden. Er zijn omleidingen voorzien.

Het project wordt gerealiseerd met de steun van het Fietsfonds, de Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest (subsidiërende overheden fietsinfrastructuur).


De kostprijs voor het totale project bedraagt: € 3.780.768,72 (incl. btw)
De kostprijs voor de onderdoorgang bedraagt: € 2.752.855,16 (incl. btw), dit is € 2.408.387,50 subsidie Fietsfonds (Vlaams Gewest Provincie)
De kostprijs voor het fietsgedeelte van de Tweegatenbrug bedraagt € 206.173,04 (incl. btw), dit is voor € 56.136,26 subsidie van de Provincie en de rest door de Stad Gent
De kostprijs voor het voetgangersgedeelte en de omgevingsaanleg voor de Tweegatenbrug bedraagt € 744.448,28 (incl. btw), dit is voor 100% Stad Gent
De kostprijs voor de nutsleidingen voor de Tweegatenbrug bedraagt € 58.090,21 Fluvius (incl. btw) € 19.202,03 Farys (excl. btw)